Een kennismakingsgesprek met ‘nieuwe’ collega’s Quintin Vermeulen, Monique de Pooter en Lisa Van Boxelaer

Verschillende (maatschappelijke) ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden van RUD Zeeland. Je kunt hierbij denken aan de energietransitie, duurzaamheidsambities, de komst van de Omgevingswet en de invloed van de verspreiding van chemische stoffen op de volksgezondheid. Het takenpakket op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving breidt zich als gevolg daarvan uit. Om de slag- en ontwikkelkracht van de RUD op een robuust niveau te krijgen én te houden, is in het afgelopen jaar geïnvesteerd in uitbreiding van de formatie. Drie collega’s vertellen in een groepsinterview over hun werk bij de RUD.

 Monique de Pooter is geen onbekende. Jaren geleden werkte zij al voor de RUD. Zij keerde terug bij de uitvoeringsdienst na een tussenstap. Lisa Van Boxelaer werkt er nu bijna een jaar. Quintin Vermeulen is sinds december vorig jaar in dienst. Waarom kozen ze voor RUD Zeeland als werkgever? Wat is hun huidige takenpakket? Welke werkzaamheden geven hen de meeste energie? Tijdens ons Teams-gesprek spatte het werkplezier en energie al van het scherm af! Lees snel verder en maak nader kennis met Quintin, Monique en Lisa.

Groepsfoto 3 medewerkers RUD Zeeland

Opleiding, ontwikkeling en duurzame relatie

Quintin is inspecteur B en houdt zich sinds 1 december specifiek bezig met energietoezicht. Daarvoor werkte hij drie jaar bij de gemeente Middelburg. Daar splitste zijn werkzaamheden zich op in 60% geluidsspecialist en 40% milieutoezicht. “Sinds juli 2019 is de informatieplicht vanuit het Activiteitenbesluit in werking. Bedrijven moeten sinds die datum hun energieboekhouding kunnen overleggen. Het is mijn taak om op het vlak van energietoezicht te controleren. Het liefst ben ik op locatie. In gesprek met ondernemers over energiezaken en hen te ondersteunen bij de maatregelen die nodig zijn om hun bedrijf te laten voldoen aan de actuele verplichtingen. ‘Training on the job’ verdiept mijn technische kennis. De RUD stimuleert opleiding, ontwikkeling en een duurzame relatie. Daar haak ik graag bij aan!”

De RUD heeft te maken met middelgrote en grote bedrijven/verbruikers. Zij hebben allemaal een energiebesparingsplicht. Dat betekent dat ze erkende maatregelen moeten nemen die energie besparen. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van spouwmuren en de vervanging van tl-verlichting en spaarlampen. Maar ook het installeren van tijd- of bewegingsschakelaars voor de verlichting en ventilatie van ruimtes. In de terugverdientijd zie je overigens ook een goede ontwikkeling. De erkende maatregelen zijn berekend met een terugverdienperiode van vijf jaar. In de praktijk zien we als gevolg van de stijging van de energieprijzen terugverdientijden van zo’n 2,5 jaar.”

We schakelen snel

“Ik begon in 2003 als vergunningverlener, vertelt Monique”. “Dat werk doe ik met veel plezier en tot op de dag van vandaag. Mijn vak bleef ik al die jaren trouw. Wat veranderde was de organisatie waar ik voor werkte. Bij de overgang van taken naar de Regionale Uitvoeringsdienst in 2014 ging ik van Provincie Zeeland naar de RUD. Bij de overdracht van de Brzo-taken van de RUD aan DCMR Milieudienst Rijnmond verhuisde ik mee en werkte daar bijna 3 jaar.”

“Waarom ik terug bij de RUD ben? Het is een platte(re) organisatie. De lijnen zijn kort, we schakelen snel. Dat werkt voor mij! Ik zit nu met de ondernemer aan tafel in plaats van tussen de grote chemische industrie. Het vergunningverleningstraject begeleid ik van A tot Z. Ik ken mijn dossiers en breng graag mijn opgedane kennis van de afgelopen jaren in. Veranderende wetgeving betekent afwisseling. Het houdt me scherp. De omgang met collega’s vind ik een groot goed en zoek ik actief op. Ze klinkt trots als ze zegt: op 1 mei, Dag van de Arbeid, ben ik 20 jaar vergunningverlener”. Haar lichaamstaal bekrachtigt die uitspraak.

Daadkrachtige organisatie

Lisa werkt sinds mei vorig jaar bij het directiesecretariaat bij de RUD. “Daarvoor werkte ik voor Dow Benelux op verschillende afdelingen. Eerst voor Inkoop, daarna Personeelszaken. Dow Benelux is een multinational, een wereldspeler. RUD Zeeland is een veel kleinere maar daadkrachtige organisatie in ontwikkeling. Ik wilde graag het verschil in organisatiestructuur en -cultuur ervaren. In mijn huidige werk vind ik de flexibiliteit en vrijheid waar ik op hoopte.”

“Voor heel Zeeland werken wij voor onze opdrachtgevers aan een schone en veilige provincie. Daar draag ik maar wat graag mijn steen aan bij! Hoe? Met het gevarieerde takenpakket. Naast agendabeheer, plannen en organiseren mag ik onder andere meedenken over bijvoorbeeld de meest efficiënte inrichting van een thuiswerkplek. Maar ik kijk ook mee met een lopende aanbestedingsprocedure. Het maakt mijn job veelzijdig en plezierig.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland