Aan het woord is gedeputeerde Dick van der Velde

Met milieu in zijn portefeuille is gedeputeerde Dick van der Velde van provincie Zeeland ook Algemeen en Dagelijks bestuurder van RUD Zeeland. De Regionale Uitvoeringsdienst bestaat volgend jaar tien jaar. Ontwikkeling staat daarbij centraal als hij terugkijkt op de afgelopen jaren, maar zeker ook richting de toekomst.

Aan het woord is Dick van der Velde 

  “Op 14 januari 2013 keurden de Zeeuwse bestuurders die bij de oprichting van de RUD betrokken waren, het bedrijfsplan voor RUD Zeeland goed. Besluitvorming volgde in alle 13 gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemene vergadering van het waterschap. Ruim een jaar later was de oprichting van de RUD, een gemeenschappelijke regeling, een feit. Het was een ‘package deal’ waarbij een deel van de taken en bijbehorende financiën overgebracht werden naar de gemeenschappelijke regeling.”

Afbeelding Dick van der Velde

Rol

“Toen dat speelde was ik raadslid in de gemeente Goes. Sinds 2019 ben ik als gedeputeerde, portefeuillehouder milieu en bestuurslid bij de RUD, op een andere manier betrokken. De manier van besturen speelt bij de RUD een belangrijke rol. Daarbij gaat het over echt samen besturen, toezien en verantwoorden. Het is veel meer dan onderling spelregels afspreken. Het gaat ook om omgaan met de verschillende culturen in de betrokken organisaties, en dat zijn er best veel.”

Groeien
“Het besef van de waarde van een schone en veilige omgeving wordt steeds groter. Die groeiende bewustwording zie je trouwens niet alleen in onze provincie. Die notie is er ook landelijk. Kijk naar het Schone Lucht Akkoord, waar steeds meer partijen zich bij aansluiten, waaronder Zeeland. In verschillende sectoren werken overheden, bedrijven en particulieren hard aan de verbetering van luchtkwaliteit. Het is goed dat dit besef groeit en daarmee verschuift naar actie.”

Uitdagingen
“De ontwikkelingen bij het bedrijfsleven, de toenemende maatschappelijke betrokkenheid maar ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maken onder andere dat de RUD voortdurend in beweging is. Zeeland is wat dat betreft ook nog een bijzondere provincie: dunbevolkt maar kent vanwege de bedrijvigheid wel hoge risico’s qua milieu en veiligheid. Daar komen dan ook nog steeds nieuwe uitdagingen bij, denk aan PFAS en plastic bolletjes. We zijn daar in Zeeland volop mee bezig, maar als we daar de situatie onder controle hebben, komt er – helaas – vast weer een nieuwe stof die ernstiger blijkt dan bekend en waar we mee moeten gaan dealen.”

“Het werk van al die vergunningverleners, toezichthouders, handhavers en adviseurs is ontzettend dynamisch en belangrijk. Laten we vooral zorgen dat zij hun werk goed kunnen blijven doen en ik wil van deze gelegenheid ook gelijk even gebruik maken om al deze mensen te bedanken voor hun jarenlange inzet om Zeeland schoon en veilig te houden. Zoals gezegd moeten we dit samen blijven doen met oog voor een veranderende wereld, waarin ook de balans tussen schone leefomgeving en economie verandert. Het mag duidelijk zijn: werken aan een schone en veilige leefomgeving is nooit klaar!”

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland