Energiebesparingsplicht

Het belang van CO2-vermindering is zichtbaarder dan ooit. De meeste gemeenten hebben een ambitieus klimaatprogramma voor de overgang naar een energie-neutralere samenleving. Deze overgang kan niet zonder dat je daar de industrie, landbouw en instellingen in meeneemt. Het terugdringen van de CO2-emissie in deze sectoren moet onder andere komen van energiebesparing. Maar ook in een toename van de energie-efficiency en inzet van duurzame energiebronnen. De energiebesparingsplicht is een verplichting voor bedrijven en instellingen.

Uitvoering in mandaat
Het uitvoeren van taken die voortkomen uit de milieuwetgeving gebeurt grotendeels in mandaat door RUD Zeeland. Dit betekent dat we toezien op naleving van de energiebesparingsplicht en de Informatieplicht energiebesparing. Daarnaast beoordelen we energiebesparingsonderzoeken.

Energie gerelateerde werkzaamheden
Het gaat hierbij om de volgende energie gerelateerde werkzaamheden:

  • energietoezicht bij inrichtingen en instellingen;
  • toezicht op de Informatieplicht energiebesparing;
  • toezicht op energiebesparing bij vergunningplichtige inrichtingen;
  • het beoordelen van energiebesparingsonderzoeken;
  • omgevingsvergunningen milieu;
  • overige energiegerelateerde werkzaamheden, zoals advieswerkzaamheden en juridische ondersteuning bij energietoezicht.

Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht (SPUK)
Het Rijk stelde geld beschikbaar via een SPUK-regeling voor energie(besparing). Daarmee voert RUD Zeeland meerdere jaren bijkomend toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht uit. Tweemaal per jaar rapporteert RUD Zeeland aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over de voortgang. Dat doen we ook regelmatig richting onze deelnemers.

Waar controleren we?
We voeren controles uit. Dat doen we onder andere bij Wet milieubeheer-inrichtingen, supermarkten en onderwijsinstellingen. Ook bij andere instellingen die meer verbruiken dan de drempelwaarde. Die ligt op 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas per jaar. Zij moeten energiebesparende maatregelen nemen. Dat gebeurt op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De terugverdientijd is vijf jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. De eerste SPUK-energiecontroles zijn gestart.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Quintin Vermeulen is inspecteur B bij RUD Zeeland. Hij houdt zich sinds 1 december specifiek bezig met energietoezicht. Hij vertelt meer over zijn werk in het artikel Aangenaam!

Groepsfoto met 3 medewerkers RUD Zeeland
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland