Branche-aanpak

Tienduizend inrichtingen in veertig branches. Denk aan akkerbouw, garagebedrijven, houden van dieren, chemie, op- en overslag gevaarlijke stoffen en de zorg. Hoe controleer je al deze inrichtingen effectief en efficiënt? RUD Zeeland introduceerde de branche-aanpak om het naleefgedrag op de milieuwetgeving te controleren. De branche-aanpak is een prima instrument om bepaalde thema’s binnen een branche te inspecteren. Het hoort bij het groeiproces richting projectmatig, informatiegestuurd en risicogericht toezicht. We leggen graag uit hoe het werkt!

 In een relatief korte periode bezoeken inspecteurs inrichtingen van dezelfde branche. Voordat de inspecteur op controle gaat, bereidt hij of zij de controles nauwkeurig voor. Dit gaat vrij snel, door de soortgelijke aard van de inrichtingen. Het is doelmatig, met focus en diepgang in de materie. Tijdens en na de controles houden we alle informatie bij in één duidelijk overzicht.

Analyseren en evalueren
Diverse relevante onderwerpen worden beoordeeld. Zoals het aantal en type overtredingen. We analyseren de resultaten van de branche-aanpak en evalueren onze ervaring. Zo weten we waar een branche goed of slecht in scoort. Ook waar de verbeterpunten liggen. Wellicht delen we in de volgende nieuwsbrief een aantal resultaten. Deze zinvolle vorm van toezicht, past ook nog eens goed in risicogericht werken.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland