Merkbare veranderingen door stakeholdersonderzoek

Meer communicatie, een actuele website, nieuwe functies en een betere band met onze deelnemers. Het stakeholdersonderzoek heeft voor veel merkbare veranderingen gezorgd binnen RUD Zeeland. Die zetten we op een rij.

Er is veel gebeurd sinds het stakeholdersonderzoek werd uitgevoerd in 2021. We laten ons meer zien en horen. Dat hebben we in de eerste plaats aan onze stakeholders te danken. Zij droegen verbeterpunten voor onze organisatie aan. Daar ondernamen we actie op. De hele organisatie is hier actief bij betrokken.

Drie thema's als actiepunt

Drie thema’s als actiepunt
In juli 2021 stelden we drie thema’s als actiepunt vast.

  1. Laten zien wat RUD Zeeland doet en bereikt, vier de successen
  2. De rol van RUD Zeeland en onderlinge verstandhouding richting deelnemers verduidelijken
  3. De informatievoorziening richting klagers en bedrijven verduidelijken

Rode draad

Communicatie als rode draad
Communicatie vormt de rode draad in het rapport en tussen de drie thema’s. Daar zetten we vooral op in. Er zijn inmiddels al heel wat meters gemaakt. Sinds eind december 2021 is de nieuwe website live. Hiermee promoten we onszelf veel meer. We laten zien waar we mee bezig zijn en wat er speelt. We geven uitleg over wat we allemaal doen. Ook wat we niet doen. Daarnaast trad begin 2023 onze ‘eigen’ communicatiemedewerker in dienst.

De informatiespecialist van RUD Zeeland verwerkt onze informatie tot overzichten, dashboards en tussenstanden.  Dit gebeurt op zowel intern als extern vlak en op het gebied van aantallen en financiën. Zo worden deze gegevens onder andere gebruikt om onze periodieke deelnemersrapportages op te stellen. Een aanwinst op het gebied van helder en overzichtelijk communiceren richting de deelnemers. De ‘quick wins’, de kleine verbeteringen die we het snelst konden realiseren, pakten we al eerder op. Dit gaat bijvoorbeeld over bereikbaarheid en het sturen van een ontvangstbevestiging.

Onderlinge verstandhouding
De onderlinge verstandhouding met de deelnemers verbeteren we op meerdere manieren. Het MT heeft het initiatief genomen om periodiek bij een deelnemer op locatie te vergaderen. Hierdoor verkleint de benoemde afstand tussen de RUD en de deelnemers. Daarnaast stelden we een relatiebeheerder voor het contact met de provincie aan. Zij besteedt haar tijd aan de communicatie onderling en de te nemen acties.

Begin dit jaar startte ook een strategisch adviseur. Hij houdt alle ontwikkelingen bij die relevant zijn voor onze organisatie. Zowel op regionaal als landelijk niveau. Hij adviseert rechtstreeks aan het MT. Tot slot is er zowel voor de afdeling Vergunningen als Toezicht & Handhaving een regisseur aangenomen. Zij ontlasten de leidinggevenden deels van hun dagelijkse werkzaamheden en proberen de afstand tussen deze afdelingen te verkleinen.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland