Robuuste RUD

RUD Zeeland werkt op dit moment hard, samen met de Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland, om robuuster te worden. Uit diverse onderzoeken van afgelopen jaren bleek namelijk dat omgevingsdiensten nog niet functioneren zoals het zou moeten. Medewerkers van de RUD herkenden dit beeld. Blij zijn ze met de gezette lokale en landelijke stappen.

Bij het uitvoeren van zijn taak liep de RUD afgelopen jaren tegen verschillende problemen aan. Waar omgevingsdiensten landelijk en als geheel tegenaan lopen in het uitvoeren van hun taken leest u hier.

Interbestuurlijk programma
Het onderzoek van de commissie Van Aartsen is het meest recente onderzoek. Als gevolg hiervan is landelijk een interbestuurlijk programma opgezet (IBP) om het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving te verbeteren. Interbestuurlijk wil zeggen dat medewerkers van de gemeenten (VNG), de provincies (IPO) en meerdere ministeries (IenW, JenV en BZK) samen met de omgevingsdiensten optrekken.

Eerste stappen

Eerste stappen worden gezet
Tien aanbevelingen van het onderzoeksrapport van de commissie Van Aartsen zijn ondergebracht in zes pijlers om het VTH-stelsel te verbeteren:

  1. Robuustheid en financiering omgevingsdiensten
  2. Bestuurs- en strafrechtelijke handhaving en vervolging
  3. Informatievoorziening VTH
  4. Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt
  5. Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving
  6. Monitoring kwaliteit milieutoezicht.

We lichten in dit nieuwsbericht de 1e pijler ‘Robuustheid en financiering omgevingsdiensten’ graag nader toe.

Consequenties voor de RUD
De staatssecretaris en afgevaardigden van de provincies en de gemeenten stelden in een bestuurlijk overleg een minimale begroting van omgevingsdiensten vast. Dat deden ze op 22 juni. €16,5 miljoen is nodig om te voldoen aan landelijke criteria voor robuustheid. Dit is minimaal nodig voor genoeg slagkracht en expertise. Daarnaast dient er een minimaal budget te zijn voor innovatie, businessintelligence en opleidingen.

Plan van aanpak
De RUD voldoet op dit moment niet aan de minimale ondergrens voor robuustheid. We zijn in gesprek met de deelnemers om hier een plan van aanpak voor te maken. Zijn er nog andere criteria waaraan omgevingsdiensten moeten voldoen om robuuster te worden? Jazeker. Past de omgevingsdienst bijvoorbeeld nog goed bij de regio waarin zij werkzaam is. Voor de RUD is dit geen aandachtspunt. Voor andere omgevingsdiensten in het land kan dit betekenen dat zij moeten fuseren. In de provincie Gelderland staan zeven omgevingsdiensten voor de uitdaging om te kijken hoe zij in de nabije toekomst gezamenlijk verder optrekken.

Doel
Het uiteindelijke doel van robuustere omgevingsdiensten is schade aan het milieu en de leefomgeving voorkomen. Dat doen we samen met de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten. We pakken milieu-overtreders tijdig aan en behandelen vergunningaanvragen van bedrijven tijdig én deskundig. Met het robuuster worden van RUD Zeeland draagt onze organisatie daaraan bij samen met de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland