Voorwoord Anton van Leeuwen
Directeur RUD Zeeland

De kracht van samenwerken. Dat is voor mij: van elkaar leren en gebruikmaken van elkaars expertise en kennis. We doen dat niet alleen voor onszelf. We doen dat vooral ook om de schone en veilige leefomgeving in Zeeland nog dichterbij te brengen en te houden. Dat is, samen met onze deelnemers, het gezamenlijke doel. In deze nieuwsbrief lees je verschillende artikelen die stuk voor stuk draaien om samenwerking.

Zeeuwse dynamiek
Zeeland is een provincie met zijn eigen dynamiek en specifieke kenmerken. Daarbinnen vragen (landelijke) ontwikkelingen in steeds grotere mate om optimale dienstverlening en transparantie. De risico’s zijn soms groot. Tegelijkertijd ligt het handelen van overheidsorganisaties onder een vergrootglas.

Energiek
We kennen in Zeeland (zware) industrie, havens en transport. Dit alles is omgeven door woon- en recreatiegebieden. Een deel van de Zeeuwse natuur is Natura 2000-gebied. Dat levert een spanningsveld op. We werken dagelijks in die dynamiek. Daar ruimte aan bieden en tegelijk het karakter van Zeeland behouden, zorgt voor een energiek werkgebied.

Samenwerken

Samenwerken is bewegen
Samenwerken is ook investeren in het behalen van doelen en daar voortdurend op afstemmen. Dat betekent bewegen en meebewegen. De veelzijdigheid en beweging in ons werkgebied laten we zeker in deze nieuwsbrief zien. Zo lees je meer over het robuuster worden van onze organisatie. Daar werken we samen met de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hard aan. We vertellen je wat er na het stakeholdersonderzoek in onze organisatie merkbaar verbeterd is. We leggen PxQ onder de loep. De nieuwe branche-aanpak komt voorbij. Je draait heel even mee in de wereld van piket en ‘loopt’ een dag mee met een inspecteur groen.

Uittreding waterschap Scheldestromen
Tot slot is het voorstel ‘Vormgeving uittreding waterschap Scheldestromen uit GR RUD Zeeland’ op 3 juli door het Algemeen Bestuur aangenomen. Wat betekent dat? Carla Michielsen gaat hier op in. Zij is dagelijks bestuurder van waterschap Scheldestromen en DB-lid van RUD Zeeland.

Dynamisch en samenwerken
De twee woorden ‘dynamisch’ en ‘samenwerken’ vatten de inhoud van deze externe nieuwsbrief goed samen. Lees hem met net zoveel plezier als wij hem hebben opgesteld.

Ga je binnenkort op vakantie of heb je verlof?
Dan wens ik je een fijne tijd toe!

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland