Wat houdt piketdienst in?

RUD Zeeland staat voor een schoon en veilig Zeeland. Een belangrijk onderdeel van het takenpakket van de RUD is het aannemen en behandelen van klachten. Daarvoor draaien de inspecteurs bij de RUD piket. Door dit piket kunnen inwoners 24/7 bij ons terecht met klachten over milieuoverlast. Benieuwd naar hoe een piketdienst bij de RUD verloopt en wat er zoal binnenkomt aan meldingen?

Meldingen van overlast
Tijdens piketdienst krijgen we allerlei meldingen binnen. Denk hierbij aan:

  • geur-, geluid-, stof, licht-of trillinghinder, bodem- of luchtverontreiniging
  • milieuschade veroorzaakt door een incident bij een bedrijf
  • overlast in het buitengebied/natuurgebieden, zoals stropen en illegale houtkap

De milieuklachtenlijn is 24/7 bereikbaar. Een melding doorgeven kan op verschillende manieren: telefonisch via 0118 – 412 323, mailen naar milieumeldpunt@rud-zeeland.nl of door het meldingsformulier op onze website in te vullen.

Elke week paraat

Elke week paraat
De RUD-inspecteurs draaien in drie verschillende teams piket volgens een opgesteld jaarrooster. Dit betekent dat elke week drie collega’s paraat staan om bij meldingen in actie te komen. Tijdens een piketweek weet je nooit precies waar je aan toe bent. In de winterperiode is het vaak relatief rustig, terwijl het in de zomer erg druk kan zijn. De telefoon kan op elk moment gaan!

Aanvullende informatie of ter plaatse kijken
Na een melding neemt de inspecteur van dienst contact op met de melder voor aanvullende informatie. Op basis daarvan wordt de afweging gemaakt of het noodzakelijk is om ter plaatse te gaan om te controleren of er daadwerkelijk sprake is van overlast. Dat kan door bijvoorbeeld een geluidmeting uit te voeren bij geluidoverlast. Of door een zintuigelijke waarneming bij overlast van geur.

Op zoek naar de mogelijke bron
Is de overlast vastgesteld? Dan is het belangrijk om de bron ervan te achterhalen. Als die gevonden is, kijken de inspecteurs of het verholpen kan worden. Is er sprake van een overtreding? Dan treden ze ook handhavend op.

Om wat voor meldingen of klachten gaat het?
Om een beeld te krijgen van de diversiteit aan ontvangen meldingen en klachten, zetten we ze van een willekeurige week hieronder op een rij:

  • “ik ervaar geuroverlast afkomstig van een varkensstal”
  • “ik ervaar geluidoverlast van een zware bromtoon, waarschijnlijk afkomstig van een schip dat in de haven ligt”
  • “ik heb last van een knalapparaat op het land van de buurman”
  • “er is afval gestort in de berm op de parkeerplaats naast mijn woning”

Samen werken aan een schoon en veilig Zeeland
De diversiteit en de ongeplande werkzaamheden maken een piketweek onvoorspelbaar en afwisselend. Een week lang 24/7 bereikbaar zijn en bij nacht en ontij werken als dat nodig is. Het trekt soms een zware wissel op de inspecteurs. Toch is de continue bereikbaarheid en inzet nodig. Het draagt positief bij aan een schoon en veilig Zeeland. Daar werken we allemaal graag aan mee!

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland