Strijd tegen ondermijning

Een schoon en veilig Zeeland. Daar werken we samen aan. In een wereld waar ondermijnende criminaliteit steeds vaker plaatsvindt, strijden we samen met andere handhavingspartners tegen ondermijning. 

Wat is ondermijning?
Ondermijnende criminaliteit bestaat uit het vermengen van de onderwereld met de bovenwereld. Het komt in het hele werkgebied van de RUD voor. Denk bijvoorbeeld aan agrarische bedrijven die loodsen verhuren aan criminelen voor het opzetten van een drugslab. Maar het kan ook heling zijn van gestolen auto-onderdelen bij bedrijven die werkzaam zijn in de productie en verkoop van auto’s.

Afbeelding ondermijning

Oren en ogen

Wij kunnen op verschillende manieren in aanraking komen met ondermijning. Dat kan bij het verlenen van een vergunning. Maar ook tijdens het uitvoeren van controlebezoeken bij bedrijven of in het buitengebied. Deze ‘oor en oog’-functie is van groot belang voor het signaleren van ondermijnende activiteiten. Het doorgeven ervan aan de juiste instantie volgt.

Onze rol in de aanpak tegen ondermijning
Om die belangrijke rol te kunnen spelen is het belangrijk om te weten wat we tegen ondermijning kunnen doen. Door bewustwording verhogen we het kennisniveau van alle RUD-medewerkers. We geven presentaties en workshops. Het volgen van trainingen staat ook op de agenda. Alleen door structurele aandacht voor de aanpak van ondermijning kunnen wij onze rol pakken.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland