Vliegen met een drone

Is een drone leuk ‘speelgoed’ of een handig hulpmiddel bij het houden van toezicht?

Gebruik van betrouwbare informatie en apparatuur
Om het toezicht- en handhavingswerk goed te kunnen doen, is het belangrijk om te beschikken over betrouwbare informatie en apparatuur. Met de technologische ontwikkelingen van tegenwoordig zijn daar allerlei manieren voor. De afgelopen jaren gebruikte RUD Zeeland veel foto’s die met een iPad, smartphone, zoomcamera of bijvoorbeeld Google Streetview werden gemaakt. Daar voegden we luchtfoto’s uit diverse databases aan toe. Een toezichthouder is, op grond van de AMvB, bevoegd om al dit beeldmateriaal op te slaan. Ook gebruiken we drones om vanuit de lucht opnamen te maken.

Foto van een drone

Waarom dan ook een drone?

Het gebruik van een drone is vrij nieuw als het gaat om het houden van toezicht. Drones maken het mogelijk om moeilijk bereikbare locaties in kaart te brengen. Zo kunnen we elk deel van een inrichting of natuurgebied bekijken op een snellere en efficiëntere manier. Stel, er is sprake van verontreiniging. Een drone brengt dit vanuit de lucht snel en overzichtelijk in beeld. Er zijn ook specifieke drones met software die de inhoud van grondopslag kunnen bepalen. Drones, uitgerust met een warmtebeeldcamera, zijn van groot belang bij energietoezicht. Ook om ondermijning tegen te gaan is het gebruik van een drone praktisch. Deze scant een bepaald gebied relatief eenvoudig.

RUD Zeeland gebruikt vier drones
Bij RUD Zeeland beschikken we op dit moment over vier drones. We gebruiken ze voor Toezicht Groene wetten en Toezicht Grijs. De drones verschillen onderling. Het gebruik stemmen we af op het doel en de omstandigheden. Zo is de ene drone klein en stil. Maar we hebben ook een drone die in zwaardere weersomstandigheden kan vliegen en een warmtebeeldcamera heeft.

Eisen en regels
Op dit moment volgen twee RUD-medewerkers de opleiding Specific. Daarna mogen ook zij met de drone(s) werkzaamheden uitvoeren in gebieden waar normaal gezien een vliegverbod geldt.

Check check dubbelcheck
Eén van onze medewerkers is Maintenance (Technical) Manager bij vliegorganisatie Omgevingsdienst Nederland (ODNL). Hij is verantwoordelijk voor procescontroles en declaratie en registratie van de uitgevoerde UAS; een onbemand luchtvaartuig / drone. Naast advies over software updates en flight checks, ziet hij toe op onderhoudsprocessen. Of drones geschikt of (tijdelijk) ongeschikt zijn is afhankelijk van regelmatige luchtwaardigheidscontroles. RUD Zeeland is hiermee binnen de (vlieg)organisatiestructuur voor de drone-operaties ODNL vertegenwoordigd.

Voorbereide vluchten
Om een vlucht te kunnen en mogen uitvoeren vindt van tevoren een controle van verschillende aspecten plaats. Denk hierbij aan het vlieggebied. Valt het onder een open of specifieke categorie? Wat zijn de weersomstandigheden? Hoe is de vliegroute? Vliegt de drone bijvoorbeeld boven bevolkt grondgebied? Een afgezet gebied zorgt voor het veilig opstijgen én landen. Een alternatieve landingsplaats of noodprocedure is standaard. Dit is voor het geval er iets mis gaat.

Een vlucht begint zonder uitzondering met een goede en verantwoorde voorbereiding!

Voor wie meer informatie over de (inzet van een) drone wil kan mailen naar droneteam@rud-zeeland.nl

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland