Het jachtseizoen is weer in volle gang

Natuur, Nieuws
05 oktober 2022

In Nederland mag op verschillende dieren worden gejaagd. Ook mag bestrijding plaatsvinden vanwege veiligheid of schade die door dieren wordt aangericht. Als RUD Zeeland zien we er op toe dat dit op de juiste manier gebeurt. Er gelden verschillende regels voor de jacht. Dit is onder andere afhankelijk van het seizoen, het dier en de schade.

Jacht

Niet iedereen mag jagen. Diegene moet volgens de Wet natuurbescherming bevoegd zijn voor het uitoefenen van de jacht in Nederland. Alleen iemand met een jachtakte of valkeniersakte mag in Nederland jagen. De dieren waarop gejaagd mag worden, zijn:

  • Wilde eend – in de periode van 15 augustus tot en met 31 januari.
  • Houtduif – in de periode van 15 oktober tot en met 31 december (het hele jaar bij schade).
  • Fazant (haan) – in de periode van 15 oktober tot en met 31 januari.
  • Fazant (hen) – in de periode van 15 oktober tot en met 31 december.
  • Haas – in de periode van 15 oktober tot en met 31 december.

Bovenstaande geldt in de normale situatie. Bij extreem weer kunnen Gedeputeerde Staten van Zeeland de jacht (tijdelijk) sluiten.

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft besloten dat komend jachtseizoen (2022/2023) niet op konijnen mag worden gejaagd. Dit geldt voor alle provincies. De reden is de dalende populatietrend. Wel is het mogelijk om konijnen bij schade te bestrijden.

Jager

Beheer en schadebestrijding

Soms richten dieren schade aan, dat kan bijvoorbeeld zijn door ganzen. Als diersoorten schade aanrichten, kunnen er vrijstellingen en/of ontheffingen onder voorwaarden verleend worden. Hierbij gaat het onder andere om het voorkomen van landbouwschade, schade aan de natuur en de bescherming van de openbare veiligheid en volksgezondheid. Vrijstellingen en/of ontheffingen zijn opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening Zeeland 2018.

Controles op jacht, beheer en schadebestrijding

Onze inspecteurs controleren zowel de jacht als het beheer en schadebestrijding. Dit doen wij in de hele provincie Zeeland. Bij de controles gaan onze inspecteurs na of men zich houdt aan de Wet natuurbescherming of de gestelde voorwaarden die gelden voor de ontheffing en/of vrijstelling. Als iemand zich niet aan de regels houdt, kunnen wij bestuurs- en/of strafrechtelijk optreden.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Nieuws

Nieuws
Directeur Anton van Leeuwen neemt afscheid van RUD Zeeland
01 februari 2024 Verder lezen
Nieuws
Visitatiecommissie op bezoek bij RUD Zeeland
31 januari 2024 Verder lezen
Jubileum, Nieuws
Dit is waarom groene handhavers in Zeeland zo belangrijk zijn
16 januari 2024 Verder lezen
Jubileum, Nieuws
RUD Zeeland 10 jaar!
02 januari 2024 Verder lezen
Jubileum, Nieuws
Ankie Smit nieuwe voorzitter RUD Zeeland
07 december 2023 Verder lezen
Nieuws
Het jachtseizoen is begonnen, behalve voor het konijn
10 oktober 2023 Verder lezen
Nieuws
Actiedag in twee natuurgebieden, dit zijn de resultaten
23 augustus 2023 Verder lezen
Nieuws
Stankoverlast op Noord-Beveland
15 augustus 2023 Verder lezen
Nieuws
Geuroverlast door brand in Willebroek (BE)
14 augustus 2023 Verder lezen
Nieuws
Zwemwater veilig? Dan moet je toch nog goed opletten
25 juli 2023 Verder lezen
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland