Handhaving provinciale inrichtingen

Afbeelding van zee en industriegebied Sloe

Handhaving provinciale inrichtingen

Op 15 mei 2012 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland de “Gedragsregel openbaarheid handhavingsinformatie” vastgesteld. Deze gedragsregel schrijft voor dat de handhavingsinformatie over bedrijven die vallen onder het bevoegd gezag van provincie Zeeland online gepubliceerd wordt. Omdat RUD Zeeland verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving door provincie Zeeland, wordt de handhavingsinformatie op onze website gepubliceerd.

Regelmatig plaatsen en actualiseren we het overzicht met handhavingsinformatie. U vindt de nieuwste versie van het overzicht door op onderstaande link te klikken. Het overzicht met klachten is ruwe data en geeft niet aan of er sprake is van een overtreding.

Overzicht handhaving provinciale inrichtingen

preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland