Afval

De rol van RUD Zeeland – Afvalproducenten

In onze provincie produceren bedrijven de meest uiteenlopende soorten afval. Denk bijvoorbeeld aan groenafval of aan productresten uit de chemische industrie. Ieder bedrijf heeft de verantwoordelijkheid om zich van het bedrijfsafval te ontdoen en daarbij de omgeving zo min mogelijk te schaden. Vanuit de milieuwetgeving zijn regels opgesteld voor opslaan en afvoeren van afval bij bedrijven. Een inspecteur van RUD Zeeland controleert tijdens een bezoek of het bedrijf zich houdt aan de wet- en regelgeving. Zo controleren ze bijvoorbeeld de containers en of het bedrijf de administratie over afval correct bijhoudt.

Afvalrecycling
Afvalverwerker

De rol van RUD Zeeland – Afvalverwerkers

Naast afvalproducenten kennen we in Zeeland ook afvalverwerkende bedrijven. RUD Zeeland voert gemiddeld één keer per jaar controle uit bij deze bedrijven. Voor bedrijven die afval verwerken gelden meer regels dan voor bedrijven die afval produceren. In het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) staat vastgesteld wat een afvalverwerker minimaal moet doen met iedere afvalstof. Bij afvalverwerkers controleert RUD Zeeland niet alleen hoe het afval verwerkt wordt, maar ook hoe het afval opgeslagen of getransporteerd wordt. Daarnaast worden de administratie en de milieuvergunning gecontroleerd.

BREF Afvalbehandeling

Op 17 augustus 2018 is de BREF Afvalbehandeling geactualiseerd. Vanaf dat moment wordt van bedrijven met een IPPC-installatie verwacht dat zij binnen vier jaar de maatregelen uit de BREF (BAT Reference documents) in hun bedrijfsvoering hebben geïmplementeerd. Uiterlijk 17 augustus 2022 moeten de maatregelen uit de BREF Afvalbehandeling in uw bedrijfsvoering zijn geïmplementeerd. Een gevolg kan zijn dat ook uw omgevingsvergunning moet worden aangepast.

Om te bepalen of en in hoeverre aan de BBT-conclusies van de BREF Afvalbehandeling wordt voldaan kunt u de IPPC-tool in te vullen voor wat betreft de BREF Afvalbehandeling en terugsturen naar RUD Zeeland.

Direct naar IPPC-tool

Klachten

Heeft u last van afval dat een bedrijf produceert? Of heeft u een vraag met betrekking tot dit onderwerp?
Via onderstaande formulieren kunt u bij ons een melding doen van overlast. Na het invullen en versturen van een formulier, ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. of bij spoed per telefoon via de milieuklachtenlijn: 0118 – 412323.

Huishoudelijk afval of illegale dumping?

Heeft u een vraag over huishoudelijk afval of ziet u een illegale afvaldumping? Dan verwijzen we u graag door naar uw gemeente.

Wat doet RUD Zeeland met?

Industrie
Horeca
Garage- en transportbedrijven
Agrarisch
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland