Lucht en geur

Luchtkwaliteit in uw omgeving

Er zijn verschillende bedrijven die onbedoeld luchtvervuiling of geuroverlast veroorzaken. Dit kunnen de grotere BRZO bedrijven zijn, maar ook  veehouderijen, snackbars of overige industrie. Geuroverlast is natuurlijk vervelend, maar gelukkig vaak niet schadelijk.

Om er achter te komen of er sprake is van luchtvervuiling, wordt de luchtkwaliteit gemeten door het RIVM. Het RIVM gebruikt naast het  Luchtmeetnet ook data van bijvoorbeeld landbouw, industrie, verkeer en consumenten voor het samenstellen van de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN). Daarom staan er op verschillende plaatsen meetpunten, bijvoorbeeld in het buitengebied van Philippine en Zierikzee.

Via het Luchtmeetnet https://www.luchtmeetnet.nl/ kunt u zelf zien hoe de kwaliteit van de lucht is in uw omgeving. De app Mijn Luchtkwaliteit is te downloaden via de app-store.

Haven Terneuzen
Bezoek milieuinspecteur

De rol van RUD Zeeland

RUD Zeeland houdt toezicht op de luchtkwaliteit. Dit betekent dat zodra u een melding doet de piketmedewerker uw klacht registreert. Na het verwerken van uw klacht wordt bepaald of er iemand ter plaatse gaat kijken waar de overlast vandaan komt. De vergunning van een bedrijf kan dan worden gecontroleerd om te bepalen of de maximaal toegestane uitstoot niet wordt overschreden. Als de bron bekend is, zorgt de toezichthouder ervoor dat de overlast wordt verholpen. U wordt hierover geïnformeerd.

Niet altijd is de bron te achterhalen, bijvoorbeeld omdat de overlast inmiddels voorbij is. Indien nodig wordt er samen met DCMR onderzocht waar de overlast vandaan komt.

Ervaart u overlast?

Ervaart u overlast in uw omgeving? Dan kunt u dit online doorgeven via de MilieuKlachtenCentrale Of bij spoed per telefoon via de milieuklachtenlijn: 0118 – 412323.

 

Heeft u een vraag of melding over één van de bedrijven die onder het toezicht van DCMR valt, zoals een vraag over chemische geur? Dan verwijzen we u graag door naar het meldpunt van DCMR. U kunt DCMR bij spoed ook telefonisch bereiken via 0888 333 555.

 

Wat doet RUD Zeeland met?

Horeca
Industrie
Agrarisch
Garage- en transportbedrijven
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland