Over ons

De organisatie

In Nederland zijn 28 regionale uitvoeringsdiensten, waar RUD Zeeland er één van is. Onze organisatie bestaat uit een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. De directeur en daaronder de afdelingen Staf, Vergunningverlening en Toezicht/Handhaving vormen de ambtelijke organisatie. In het organogram vindt u de organisatiestructuur van RUD Zeeland.

Afbeelding van Stadskantoor gebouw van Terneuzen

Onze taken

In Nederland gelden verschillende wetten en regels voor de bescherming van het milieu en onze leefomgeving. Denk daarbij aan regels voor luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het gebruik van gevaarlijke stoffen door bedrijven. Als RUD Zeeland zijn wij verantwoordelijk voor het verlenen van omgevingsvergunningen. Ook controleren we bedrijven of zij voldoen aan de milieuwetgeving. Deze taken voeren we uit bij zo’n 9.000 bedrijven.

Om te controleren of deze bedrijven voldoen aan de geldende milieuregels doen we regelmatig inspecties. Daarnaast voeren we extra taken uit voor onze opdrachtgevers. We controleren bijvoorbeeld of zwemplaatsen tijdens het zomerseizoen voldoen aan de eisen. En of bodemsaneringen op de juiste wijze worden uitgevoerd. Ook controleren wij binnen beschermde natuurgebieden of bezoekers zich aan de regels houden.

Als we tijdens inspecties onvolkomenheden of overtredingen constateren, treden we handhavend op. Dat kan een waarschuwing zijn waarbij binnen een bepaalde termijn aanpassingen gedaan moeten worden. Het komt ook voor dat wij direct een sanctie opleggen, zoals een boete of een proces-verbaal. Dit hangt af van de situatie.

Ten slotte heeft RUD Zeeland een milieumeldpunt. U kunt hier melding doen van verschillende milieuovertredingen. Meer informatie over meldingen en het milieumeldpunt leest u op deze pagina.

ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem

Als RUD Zeeland zijn we sinds 2017 trotse bezitter van het ISO 9001 certificaat. Dit als één van de drie omgevingsdiensten in heel Nederland. ISO 9001 is de norm welke eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem. Als toezichthoudende organisatie vinden wij het belangrijk om zelf ook aan te kunnen tonen dat we een bepaald kwaliteitsniveau hebben. Met het jaarlijks in- en extern auditen van onze processen, bewaken we de kwaliteit en zoeken we ruimte voor verbeteringen. Via onderstaande link kunt u hier meer over lezen.

Meer informatie ISO 9001 RUD Zeeland
Afbeelding van een tractor op het land

Werken bij RUD Zeeland

Wilt u ook onderdeel uitmaken van RUD Zeeland? Lees dan verder over onze mogelijkheden op deze pagina.

Wat doet RUD Zeeland met?

Water
Industrie
Agrarisch
Natuur
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland