Milieuklacht melden

Spoedeisende klacht

Wie een spoedeisende melding of klacht heeft over een bedrijf, kan 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij de milieuklachtenlijn. Bel 0118 – 41 23 23 en wij handelen uw melding zo snel mogelijk af.

Geen spoed?

Heeft uw melding of klacht geen spoed, maak dan gebruik van het formulier melding overlast. Of stuur een e-mail naar milieumeldpunt@rud-zeeland.nl. Omschrijf duidelijk uw klacht, de locatie, de datum en het tijdstip. Vermeld ook uw eigen naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. We behandelen uw melding binnen 5 werkdagen.

Welke meldingen
horen waar?

U kunt bij ons terecht met meldingen over bedrijven, instellingen en bedrijfsmatige evenementen in de provincie Zeeland. Denk bijvoorbeeld aan overlast door geur, geluid of stof. Of wanneer u denkt dat het water of de bodem in uw omgeving verontreinigd is.

Deze klachten zijn niet voor ons Milieumeldpunt:

Klachten of meldingen over de volgende zaken kunt u melden bij uw gemeente:

  • Geluidsoverlast door buren
  • Overlast door hondenpoep
  • Gedumpt afval binnen de bebouwde kom
  • Plaagdieren of ongedierte
  • Groenonderhoud
  • Verkeersoverlast

Milieumeldpunt DCMR

Een aantal bedrijven in Zeeland vallen onder het toezicht van Milieudienst Rijnmond (DCMR). Op de website van DCMR staat welke bedrijven dit zijn. Heeft u een vraag of melding over één van de bedrijven die onder het toezicht van DCMR valt? Dan verwijzen we u door naar het meldpunt van DCMR. U kunt DCMR ook telefonisch bereiken via 0888 333 555.

Direct melden

Klacht melden

Via onderstaande formulieren kunt u bij ons een melding doen van overlast. Na het invullen en versturen van een formulier, ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail.

preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland