Milieuklacht melden

Spoedeisende klacht

Wie een spoedeisende melding of klacht heeft over een bedrijf, kan 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij de milieuklachtenlijn. Bel 0118 – 41 23 23 en wij handelen uw melding zo snel mogelijk af. Let op, wanneer wij u terugbellen is dat met een anoniem nummer.

Geen spoed?

Heeft uw melding of klacht geen spoed, maak dan gebruik van het formulier melding overlast. Omschrijf duidelijk uw klacht, de locatie, de datum en het tijdstip. Vermeld ook uw eigen naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. We behandelen uw melding binnen 5 werkdagen. Let op, wanneer wij u terugbellen is dat met een anoniem nummer.

Welke meldingen
horen waar?

U kunt bij ons terecht met meldingen over bedrijven, instellingen en bedrijfsmatige evenementen in de provincie Zeeland. Denk bijvoorbeeld aan overlast door geur, geluid of stof. Of wanneer u denkt dat het water of de bodem in uw omgeving verontreinigd is.

Deze klachten zijn niet voor ons Milieumeldpunt:

Klachten of meldingen over de volgende zaken kunt u melden bij uw gemeente:

  • Geluidsoverlast door buren
  • Overlast door hondenpoep
  • Gedumpt afval binnen de bebouwde kom
  • Plaagdieren of ongedierte
  • Groenonderhoud
  • Verkeersoverlast

Milieumeldpunt DCMR

Een aantal bedrijven in Zeeland vallen onder het toezicht van Milieudienst Rijnmond (DCMR). Op de website van DCMR staat welke bedrijven dit zijn. Heeft u een vraag of melding over één van de bedrijven die onder het toezicht van DCMR valt? Dan verwijzen we u door naar het meldpunt van DCMR. U kunt DCMR ook telefonisch bereiken via 0888 333 555.

Direct melden

Klacht melden

Via onderstaande formulieren kunt u bij ons een melding doen van overlast. Na het invullen en versturen van een formulier, ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail.

preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland