Energie

Energiebesparings-
verplichting

Gebruikt uw onderneming jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas? Dan moet u voldoen aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit. De energiebesparingsplicht houdt in dat u alle besparingsmaatregelen moet treffen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. De overheid heeft daarvoor lijsten opgesteld met energiebesparende maatregelen voor 19 verschillende bedrijfstakken. Deze lijsten worden Erkende Maatregelen Lijsten (EML) genoemd.

Daarnaast geldt voor bedrijven of instellingen met een verbruik hoger dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 gas ook de informatieplicht. Dit houdt in dat u de energiebesparende maatregelen die in uw bedrijf genomen worden moet melden via het  eLoket. Meer informatie over het Activiteitenbesluit en de informatieplicht vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De rol van RUD Zeeland

Om te controleren of bedrijven de voorgeschreven energiebesparende maatregelen treffen, voert RUD Zeeland controles uit bij alle bedrijven in de provincie die moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht. Tijdens zo’n controle toetst de toezichthouder aan de hand van de EML of een bedrijf of instelling de erkende maatregelen heeft getroffen. Constateert de toezichthouder een overtreding (een erkende maatregel die niet is uitgevoerd), dan wordt het bedrijf hier op aangesproken.

Afbeelding van iemand in een kas die bezig is met lampen

Hulp nodig?

Wilt u weten welke energiebesparende verplichtingen uw onderneming heeft? En hoe u daaraan kunt voldoen? Met de Wetchecker energiebesparing van RVO checkt u eenvoudig welke verplichtingen er voor uw onderneming zijn.

Wetchecker energiebesparing

Heeft u hulp nodig bij het inzichtelijk maken van uw besparingsmogelijkheden of het uitvoeren ervan? Installatie- en adviesbureaus kunnen u helpen met beide zaken. U vindt een gekwalificeerd bureau bij uw branchevereniging.

 

Wat doet RUD Zeeland met?

Industrie
Agrarisch
Horeca
Garage- en transportbedrijven
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland