Energie

Energiebesparings-
verplichting

Heeft uw onderneming een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas (of een equivalent daarvan)? Dan moet u voldoen aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De energiebesparingsplicht houdt in dat u alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit moet voeren. De overheid heeft daarvoor een lijst opgesteld met energiebesparende maatregelen, deze lijst wordt de Erkende Maatregelen Lijst (EML) genoemd. Voor meer informatie over de EML zie de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De energiebesparingsplicht gaat vanaf 2023 ook over maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder die geen energie besparen, maar wel CO2-uitstoot verminderen. Denk hierbij aan het opwekken van hernieuwbare energie en het overstappen naar een energiedrager met een lagere CO2-uitstoot.

Onderzoeksplicht

Locaties waarvoor de overheid de milieuregels bepaalt, worden genoemd in het Bal én met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas hebben deze locaties een onderzoeksplicht energiebesparing. Voor deze locaties dient eens in de 4 jaar een onderzoek energiebesparing naar de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) te worden gestuurd.

Energie-audit
Naast de informatie- of onderzoeksplicht kunt u ook te maken krijgen met een Europese rapportageverplichting op grond van de Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED). Grote ondernemingen moeten eens in de 4 jaar een energie-audit uitvoeren en hierover aan het RVO rapporteren. Dit is de EED-auditplicht. De EED Energie-audit is verplicht voor ondernemingen met meer dan 250 fte, een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Vul het stappenplan in om te bepalen welke overheidsorganisatie voor u de milieuregels bepaalt en welke plichten voor u van toepassing zijn.

De rol van RUD Zeeland

RUD Zeeland voert controles uit bij alle bedrijven in de provincie die moeten voldoen aan de hierboven genoemde verplichtingen. Tijdens zo’n controle toetst de toezichthouder aan de hand van de EML of een bedrijf of instelling de voorgeschreven energiebesparende maatregelen heeft getroffen. Daarnaast wordt gecontroleerd of de informatieplichtmelding en het rapport van de onderzoeksplicht op tijd en juist is ingediend.
Constateert de inspecteur overtredingen, dan ontvangt u een waarschuwingsbrief. Hierin staan de overtredingen, hoe ze opgelost kunnen worden en binnen welke termijn dit moet gebeuren.

Afbeelding van iemand in een kas die bezig is met lampen

Hulp nodig?

Wilt u weten welke energiebesparende verplichtingen uw onderneming heeft? En hoe u daaraan kunt voldoen? U kunt controleren welke wetgeving in uw situatie van toepassing is via wetcheckerenergiebesparing.
Heeft u hulp nodig bij het inzichtelijk maken van uw besparingsmogelijkheden of het uitvoeren ervan? Installatie- en adviesbureaus kunnen u helpen met beide zaken. U vindt een gekwalificeerd bureau bij uw branchevereniging.

Meer informatie over de informatieplicht en het verduurzamen van energie, vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Wat doet RUD Zeeland met?

Industrie
Agrarisch
Horeca
Garage- en transportbedrijven
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland