Asbest

Wilt u als particulier zelf asbest in, aan of op uw huis of pand verwijderen?

Bepaalde asbesthoudende materialen met een oppervlakte tot 35 m2 mag u zelf, als particulier, in zijn geheel verwijderen. Bijvoorbeeld asbestplaten die zijn vastgeschroefd (zoals golfplaten) en vloerzeil dat niet is vastgelijmd. U mag daarbij geen hulp vragen aan een aannemer of andere professional. Bent u agrariër? Dan bent u geen particulier voor uw bedrijfsgebouwen.

Wanneer u asbest niet zelf mag verwijderen, schakelt u altijd een gecertificeerd bedrijf in. Bijvoorbeeld wanneer u dakleien (platte dakpannen) wilt verwijderen.

Breken of zagen van het asbesthoudende materiaal mag u niet doen, omdat dit vezelemissie (uitstoot) veroorzaakt. U wordt dan blootgesteld aan asbest. Zaag of breek de asbestplaten dus niet, ook niet omdat ze dan makkelijker te verpakken zijn. Op de site van milieucentraal kunt u alle informatie over asbest in en rondom het huis vinden.

Bedraagt de totale oppervlakte van het asbesthoudend materiaal meer dan 35 m2 of betreft het andere asbesttoepassingen? Vraag dan advies aan een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Kijk voor adressen op de website van Ascert.

Om asbest uit uw huis of pand te verwijderen, heeft u altijd toestemming nodig van uw gemeente. Meld de verwijdering van het asbest via het Omgevingsloket een week van tevoren bij de gemeente. U kunt inloggen met uw DigiD inlogcode. Doet u een melding namens een bedrijf, dan logt u in via uw e-herkenning. Daarbij moet ook tenminste twee dagen voor het daadwerkelijke begin van de verwijdering een melding worden gedaan en moet gemeld wanneer werkzaamheden zijn beëindigd.

 

De rol van RUD Zeeland

Particulieren die niet voldoen aan de vrijstellingen en alle bedrijven moeten asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. RUD Zeeland houdt vanaf 1 juli 2019 toezicht op het verwijderen van asbest door deze bedrijven. Het afhandelen van sloopmeldingen en het houden van toezicht op bedrijfsmatige asbestsaneringen zijn de belangrijkste taken. Daarnaast houden wij ons bezig met het aanpakken van milieucriminaliteit, zoals het illegaal verwijderen van asbest.

Klacht melden

Via onderstaande formulieren kunt u bij ons een melding doen van overlast. Na het invullen en versturen van een formulier, ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail.

Vragen over asbest?

Heeft u een vraag over het verwijderen van asbest door bedrijven?

 

Wat doet RUD Zeeland met?

Industrie
Agrarisch
Garage- en transportbedrijven
Afval
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland