Omgevingswet

Wat regelt de Omgevingswet?

De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn. Tegelijkertijd moet er ook ruimte zijn voor ontwikkeling en voor inwoners en ondernemers met slimme ideeën. De Omgevingswet zorgt voor een overheidsloket en begrijpelijke dienstverlening. Er komen minder regels, meer mogelijkheden voor maatwerk en betere en snellere besluiten.

Wat betekent dit concreet voor u als inwoner of ondernemer?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt met invloed op de leefomgeving, krijgt te maken met de Omgevingswet. Als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen voor initiatieven met invloed op uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt.

Een aanvraag doet u vanaf 1  januari 2024 eenvoudig via het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken, zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Voordelen van de Omgevingswet

Wat zijn de voordelen van de nieuwe Omgevingswet?

We zetten ze hieronder voor u op een rij:

 

Eén digitaal omgevingsloket

Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen zijn te vinden op één plek. En in één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied. En u krijgt snel duidelijkheid of een vergunning of melding nodig is.

Eén omgevingsvergunning

Er is slechts één omgevingsvergunning nodig, ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft dus ook maar één vergunning aan te vragen. De vergunning volgt binnen acht weken na aanvraag. In een aantal gevallen is 26 weken van toepassing.

Eén Omgevingswet

Het is één wet met minder regels, meer samenhang en meer overzicht.

Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

Voor een goed plan is altijd ruimte. Voorwaarde is dat het plan past bij het Omgevingsplan van de gemeente en dat de initiatiefnemer zijn plannen voorlegt aan direct betrokkenen uit de omgeving.

Contact

Heeft u vragen over de Omgevingswet? Dan kunt u ons een bericht sturen.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u door naar de landelijke campagnewebsite van de gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk.
Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is ook veel informatie te vinden.

 

Wat doet RUD Zeeland met?

Water
Natuur
Lucht en geur
Geluid
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland