Vuurwerk

Wilt u consumentenvuurwerk gaan opslaan en verkopen?

Dan heeft u toestemming nodig. Het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) wijst per 1 januari 2024 het opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik aan als milieubelastende activiteit en stelt regels. Afhankelijk van de hoeveelheid vuurwerk die opgeslagen wordt, moet een melding worden ingediend of is een omgevingsvergunning nodig.

RUD Zeeland voert deze taken voor vergunningverlening en toezicht/handhaving uit namens de gemeente. Onze toezichthouders controleren de vuurwerkopslag één of meerdere keren per jaar. Zij kijken naar de brandveiligheidseisen en controleren of de vuurwerkopslag voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Ook tijdens de verkoopdagen in december worden alle verkooppunten één of meerdere keren door ons gecontroleerd.

De rol van RUD Zeeland bij vuurwerkevenementen

Jaarlijks zijn er ongeveer 20 vuurwerkevenementen in onze provincie. Bij deze vuurwerkshows moet de veiligheid van het publiek en de omgeving geborgd zijn. Daarom kunnen alleen gespecialiseerde vuurwerkbedrijven toestemming vragen om vuurwerk af te steken.

Afhankelijk van het soort vuurwerk en de hoeveelheid dient het vuurwerkbedrijf bij ons een melding in of vraagt het een ontbrandingsvergunning aan. RUD Zeeland is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, coördinatie en toezicht/handhaving bij vuurwerkshows. Deze taken voeren wij namens de provincie uit. Onze toezichthouders controleren tijdens het vuurwerkevenement of alles volgens de regels verloopt. Deze controles staan vooral in het teken van veiligheid voor het publiek en de omgeving.

Vuurwerk evenement in weiland

Ontbrandingsmelding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen?

Voor een vuurwerk met consumentenvuurwerk (tot 200 kg) of met pyrotechnische artikelen voor theatergebruik (tot 20 kg) volstaat het indienen van een ontbrandingsmelding. Een ontbrandingsmelding moet ten minste twee weken voor de datum van het vuurwerk door ons zijn ontvangen. Zodra de ontbrandingsmelding door ons getoetst is, volgt bericht of deze voldoet aan de voorwaarden van het Vuurwerkbesluit.

Voor een vuurwerk met professioneel vuurwerk, meer dan 200 kg consumentenvuurwerk of met meer dan 20 kg pyrotechnische artikelen voor theatergebruik is een ontbrandingstoestemming nodig. De aanvraag voor een ontbrandingstoestemming moet minimaal 14 weken voor de datum van het vuurwerk door ons zijn ontvangen.

Heb ik nog andere toestemmingen of vergunningen nodig?

Mogelijk zijn voor het vuurwerk nog andere toestemmingen of vergunningen nodig. Zo kan een evenementenvergunning van de gemeente of een vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming van de provincie nodig zijn. Het is raadzaam om vooraf via deze link de kaart met Natura 2000 gebieden te controleren of de gekozen locatie niet in of nabij een beschermd natuurgebied ligt.

Daarnaast is toestemming gewenst van de eigenaar of beheerder van de grond waar het vuurwerk plaats gaat vinden. Ook adviseren wij de opdrachtgever van het vuurwerk om vooraf de omwonenden te informeren over het vuurwerk en de eventuele hinder die kan ontstaan.

Andere nuttige websites met betrekking tot de regelgeving zijn het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Vuurwerk evenement

Coördinatie vuurwerktaken

RUD Zeeland voert, naast vergunningverlening en toezicht/handhaving ook de vuurwerkcoördinatie taken namens de provincie uit. Dat houdt in dat we de schakel zijn tussen de provincie, de vuurwerkbedrijven, VeiligheidsRegio, politie en justitie. Het hele jaar door worden vuurwerkzaken landelijk afgestemd met andere provincies en omgevingsdiensten, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

 

Klacht melden

Via onderstaande formulieren kunt u bij ons een melding doen van overlast. Na het invullen en versturen van een formulier, ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail.

Contact

Heeft u vragen over vuurwerk? Dan kunt u contact opnemen met de vuurwerkcoördinator van de RUD Zeeland.

Wat doet RUD Zeeland met?

Natuur
Geluid
Afval
Gevaarlijke stoffen
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland