Vuurwerk

De rol van RUD Zeeland - vuurwerkevenementen

Naast het vuurwerk dat we tijdens Oud en Nieuw afsteken, zijn er jaarlijks ongeveer 20 vuurwerkevenementen in onze provincie. De veiligheid van het publiek en de omgeving zijn erg belangrijk en moeten geborgd zijn. Daarom kunnen alleen gecertificeerde vuurwerkbedrijven toestemming vragen om vuurwerk af te steken.

RUD Zeeland is het eerste aanspreekpunt voor vuurwerkevenementen. Afhankelijk van het soort vuurwerk en de hoeveelheid dient het vuurwerkbedrijf een melding in of vraagt het een ontbrandingsvergunning aan. Naast de coördinatie en vergunningverlening is RUD Zeeland ook verantwoordelijk voor de naleving van de regels. Onze toezichthouders controleren tijdens het vuurwerkevenement of alles volgens de regels verloopt. Deze controles staan vooral in het teken van veiligheid voor het publiek en de omgeving.

De rol van RUD Zeeland - vuurwerkevenementen

Naast het vuurwerk dat we tijdens Oud en Nieuw afsteken, zijn er jaarlijks ongeveer 20 vuurwerkevenementen in onze provincie. De veiligheid van het publiek en de omgeving zijn erg belangrijk en moeten geborgd zijn. Daarom kunnen alleen gecertificeerde vuurwerkbedrijven toestemming vragen om vuurwerk af te steken.

RUD Zeeland is het eerste aanspreekpunt voor vuurwerkevenementen. Afhankelijk van het soort vuurwerk en de hoeveelheid dient de evenementenorganisatie een melding in of vragen ze een ontbrandingsvergunning aan. Naast de coördinatie en vergunningverlening is RUD Zeeland ook verantwoordelijk voor de naleving van de regels. Onze toezichthouders controleren tijdens het vuurwerkevenement of alles volgens de regels verloopt. Deze controles staan vooral in het teken van veiligheid voor het publiek en de omgeving.

Vuurwerk evenement in weiland

Ontbrandingsmelding doen of ontbrandingstoestemming aanvragen?

Voor een vuurwerkevenement met consumentenvuurwerk (tot 200 kg) of met pyrotechnische artikelen voor theatergebruik (tot 20 kg) dient u een ontbrandingsmelding in. Een ontbrandingsmelding moet ten minste twee weken voor de datum van het ontsteken van het vuurwerk door ons zijn ontvangen. Zodra de ontbrandingsmelding getoetst is, krijgt u bericht of de melding voldoet aan de voorwaarden van het Vuurwerkbesluit.

Voor een vuurwerkevenement met professioneel vuurwerk, meer dan 200 kg consumentenvuurwerk of met meer dan 20 kg pyrotechnische artikelen voor theatergebruik dient u een aanvraag voor ontbrandingstoestemming in. De aanvraag voor een ontbrandingstoestemming moet minimaal 14 weken voor de datum van het evenement door ons zijn ontvangen.

Heb ik nog andere vergunningen nodig?

Mogelijk zijn voor het vuurwerkevenement nog andere vergunningen nodig, zoals een evenementenvergunning van de gemeente of een vergunning volgens de Wet Natuurbescherming van de provincie. Het is raadzaam om vooraf via deze link de kaart met Natura 2000 gebieden te controleren of de gekozen locatie niet in, of nabij, een beschermd natuurgebied ligt.

Andere nuttige websites met betrekking tot de regelgeving voor vuurwerk zijn Vuurwerkbesluit en Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Vuurwerk evenement

Coördinatie vuurwerktaken

RUD Zeeland voert, naast vergunningverlening en toezicht/handhaving ook de vuurwerkcoördinatie taken namens de provincie uit. Dat houdt in dat we de schakel zijn tussen de provincie, de vuurwerkbedrijven, omgevingsdiensten, brandweer, politie en justitie. Het hele jaar door worden vuurwerkzaken landelijk afgestemd met andere provincies en omgevingsdiensten, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Vuurwerk jaarverslag 2021

Klacht melden

Via onderstaande formulieren kunt u bij ons een melding doen van overlast. Na het invullen en versturen van een formulier, ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail.

Contact

Heeft u vragen over vuurwerk? Dan kunt u contact opnemen met de vuurwerkcoördinator van de RUD Zeeland.

Wat doet RUD Zeeland met?

Natuur
Geluid
Afval
Gevaarlijke stoffen
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland