Horeca

De rol van RUD Zeeland

Alle horecaondernemingen die vallen onder het In opdracht van de provincie en gemeenten houdt RUD Zeeland toezicht op de naleving van deze regels. Dit betekent dat iedere horecaonderneming gemiddeld eens in de vijf jaar een toezichthouder op bezoek krijgt.

De toezichthouder maakt van te voren een afspraak voor de controle en doet samen met de ondernemer een rondje door de zaak. De toezichthouder bekijkt de administratie, zoals het energieverbruik en de keuringsbewijzen van de koelinstallaties. Ook wordt gecontroleerd of de fysieke installaties voldoen aan de wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de vetafscheider, de afvoer van dampen en het afvoeren van afval.

Mensen die mosselen eten op een terras
Geluid

Geluid

Voor u gelden de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit, tenzij anders is bepaald. Uw gemeente kan andere geluidsnormen opleggen. Deze kunnen voor uw bedrijf gelden of alleen voor een bepaalde activiteit.

Melden

Melden

Binnen uw bedrijf vinden milieubelastende activiteiten plaats. Uiterlijk 4 weken voor het veranderen van het bedrijf moet u een melding Activiteitenbesluit indienen. U kunt de melding doen via www.aimonline.nl.

Overlast

Overlast

Als omwonenden overlast ervaren rond bovenstaande punten, kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften opleggen.

Geur / Afzuiging

Geur / Afzuiging

Bij het bereiden van voedingsmiddelen moeten (in de meeste gevallen) vrijkomende dampen worden afgezogen. De dampen moet u afvoeren via een afvoerpijp ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn (25 meter) of via een doelmatig verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter.

Vetafscheider

Vetafscheider

Een vetafscheider met slibvangput filtert het vethoudend afvalwater. Deze vetafscheider dient groot genoeg te zijn om uw afvalstroom te verwerken. Daarnaast moet u deze tijdig (minimaal één keer per jaar) onderhouden en legen.

Koelinstallatie

Koelinstallatie

Koelinstallaties, zoals een koelcel of een aircosysteem, dient u regelmatig te laten keuren. Het type en de hoeveelheid koudemiddel bepalen het keuringsregime.

Afval

Afval

Bedrijfsafvalstoffen moet u scheiden en afgeven aan erkende afvalinzamelaars. U dient van de afgifte een registratie bij te houden en deze minimaal 5 jaar te bewaren.

Opslag gasflessen

PGS 15 is grotendeels niet van toepassing op uw opslag van kooldioxide (koolzuur) flessen met een doelmatige drukontlastvoorziening. Wel verplicht de PGS 15 u dat u zorgt voor ADR-etiketten en keuring. Ook mogen uw gasflessen niet lekken of beschadigd zijn.

Liever de infographic in PDF bekijken? Download PDF
Feestende mensen

Geluid

De toezichthouders van RUD Zeeland behandelen ook de klachten die binnenkomen via het milieumeldpunt. Een voorbeeld van zo’n klacht is geluidsoverlast. Hoe hard de geluidsinstallatie in uw zaak of op een evenement mag staan, hangt af van veel verschillende factoren. Hier is dus geen standaardregel voor. Na een melding van geluidsoverlast kan RUD Zeeland een controlemeting doen om te kijken of u aan de normen voldoet. Meer informatie over geluid en geluidsoverlast vindt u op deze pagina.

Melden

Ervaart u overlast?

Ervaart u overlast in uw omgeving? Bijvoorbeeld door geur of geluid afkomstig van een horecaonderneming? Dan kunt u dit online doorgeven via het milieumeldpunt. Of  bij spoed per telefoon via de milieuklachtenlijn: 0118 – 412323.

 

Wijziging melden

Wilt u een wijziging melden binnen uw bedrijf?  Uiterlijk 4 weken voor het veranderen van het bedrijf moet u een melding Activiteitenbesluit indienen. U kunt de melding doen via de Activiteitenbesluit Internet Module via onderstaande knop.

Wat doet RUD Zeeland met?

Lucht en geur
Afval
Geluid
Energie
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland