Vragen over meldingen en vergunningen

Meldingen en vergunningen

Het starten of uitbreiden van een onderneming kan invloed hebben op de omgeving. De meeste ondernemers moeten daarom een melding Activiteitenbesluit doen voordat ze een onderneming beginnen of uitbreiden. Meestal hebben ondernemingen ook een omgevingsvergunning milieu nodig.

Hoe doe ik een melding Activiteitenbesluit?

Via het Online Omgevingsloket (OLO) kunt u nagaan of u als ondernemer een melding Activiteitenbesluit moet indienen. Door het invullen van de vergunningscheck weet u of u alleen een melding moet doen of dat u ook een vergunning nodig heeft. Via het loket kunt u online meteen de melding Activiteitenbesluit doen en/of de vergunning aanvragen.

Als u al weet dat u een melding Activiteitenbesluit moet doen, kunt u de vergunningscheck overslaan en rechtstreeks een melding doen via Activiteitenbesluit Interne Module (AIM).

Afbeelding van sloegebied Vlissingen

Omgevingsvergunning

Heeft u via het omgevingsloket een vergunning aangevraagd? Dan wordt uw aanvraag doorgestuurd naar de gemeente of provincie. Zodra uw aanvraag in behandeling genomen is, weet u welke instantie de vergunning behandelt en wie de contactpersoon is. Bij die persoon kunt u de status van uw aanvraag opvragen.

Als u wilt ondernemen in de buurt van een beschermd Natura 2000-gebied heeft u altijd een vergunning nodig. Deze vergunning kunt u aanvragen bij de provincie. Meer informatie hierover vindt u op de website van provincie Zeeland.

 

preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland