Bedrijven met gevaarlijke stoffen

BRZO

Bedrijven waar met hele grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, vallen niet onder RUD Zeeland. DCMR in Schiedam is verantwoordelijk voor de milieuvergunningverlening, de toezicht en handhaving bij alle BRZO-bedrijven in Zeeland. Dit zijn bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s gevaarlijke stoffen, oftewel BRZO. Deze bedrijven moeten extra veiligheidsmaatregelen treffen om de risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te beheersen. Dat is wettelijk bepaald. Landelijk zijn er zes BRZO-omgevingsdiensten.

In Zeeland zijn er risicovolle bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven in de chemische industrie en opslagbedrijven. Welke bedrijven dit zijn, ziet u op de website van DCMR. Voor al deze bedrijven gelden de BRZO regels. De controles bij deze bedrijven in Zeeland worden uitgevoerd door een team van gespecialiseerde DCMR inspecteurs. Samenvattingen van de inspecties kunt u vinden op de website van BRZO+. Hier vindt u ook meer informatie over BRZO, welke inspectiediensten samenwerken en welke bedrijven hieronder vallen.

 

 

 

 

De rol van RUD Zeeland

RUD Zeeland voert inspecties uit bij de bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken die niet onder het BRZO vallen. Deze bedrijven hebben bijvoorbeeld een aantal verpakkingen in een opslagruimte of een grote opslagtank in de buitenlucht. Tijdens een inspectie controleert RUD Zeeland zowel het gebruik van de gevaarlijke stoffen als de opslag ervan. Daarnaast voert RUD Zeeland ook risicoanalyses uit en geeft advies bij het maken van risicoafwegingen.

 

Afbeelding opslag jerrycans

Klachten

Ervaart u overlast in uw omgeving? Of heeft u een incident met gevaarlijke stoffen gesignaleerd? Dan kunt u dit online doorgeven aan het milieumeldpunt via onderstaande link. Of bij spoed per telefoon via de milieuklachtenlijn: 0118 – 412323.

 

 

Klachten DCMR

Heeft u een vraag of melding over één van de bedrijven die onder het toezicht van DCMR valt? Dan verwijzen we u graag via onderstaande link door naar het meldpunt van DCMR. U kunt DCMR ook telefonisch bereiken via 0888 333 555.

Wat doet RUD Zeeland met?

Garage- en transportbedrijven
Industrie
Lucht en geur
Agrarisch
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland