Overlast vliegverkeer

Overlast melden van vliegverkeer

Wanneer u overlast ervaart van vliegverkeer in de provincie Zeeland kunt u dit melden bij het Milieumeldpunt van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland). RUD Zeeland zorgt namens de provincie Zeeland voor de klachtbehandeling. Het Milieumeldpunt is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar via het telefoonnummer 0118 41 2323.

Afbeelding van een vliegtuig in de lucht

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Wanneer u telefonisch contact opneemt met het Milieumeldpunt zal de medewerker u vragen waarvan u precies overlast heeft: overvliegend vliegverkeer of bewegingen op een vliegveld zelf. Dit is belangrijk vanwege de verschillende bevoegdheden.

Overlast van bewegingen op een vliegveld of (tijdelijke) start- en landingslocatie.

Voor alle grondgebonden activiteiten is RUD Zeeland bevoegd om uw klacht in behandeling te nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om starten en landen of gebruik van een vliegveld buiten de openingstijden. De medewerker van het Milieumeldpunt geeft uw klacht door aan de piketmedewerker van RUD Zeeland. De piketmedewerker neemt contact met u op om de klacht te bespreken. Hierna volgt inhoudelijk onderzoek naar de klacht. Over de bevindingen wordt u desgewenst geïnformeerd.

Overlast van overvliegend vliegverkeer / gedragingen in het luchtruim.

In dit geval behandelt de Inspectie leefomgeving en Transport (IL&T) of de luchtvaartpolitie uw klacht. Het gaat bijvoorbeeld om vlieghoogte of (onveilig) gedrag in het luchtruim. De medewerker van het Milieumeldpunt informeert u over de contactgegevens van IL&T of de luchtvaartpolitie. De RUD Zeeland behandelt uw klacht niet.

preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland