Samenwerking RUD Zeeland, Veiligheidsregio Zeeland en GGD Zeeland

Overkoepelende doelstelling

De gemeenschappelijke regelingen RUD Zeeland, GGD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) werken vanuit een overkoepelende doelstelling in de provincie Zeeland. Ze zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven en organisaties in onze provincie gezond, schoon en veilig kunnen leven en functioneren. Eind 2019 hebben de betrokken Algemeen Besturen, het college van Gedeputeerde Staten van provincie Zeeland en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Scheldestromen de bestuurlijke opdracht voor een verkenning van de samenwerking tussen de drie gemeenschappelijke regelingen gegeven.

Afbeelding van een zeilboot
Afbeelding van sloegebied Vlissingen

Bureau Berenschot

De verkenning is tussen november 2020 en juni 2021 uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Berenschot. Het eindrapport is aan de drie Algemeen Besturen van de drie gemeenschappelijke regelingen aangeboden en inmiddels gepubliceerd. Aan hen wordt de vervolgaanpak naar verwachting halverwege dit jaar aangeboden.

Om het volledige eindrapport te raadplegen, klik hier:

Rapport Berenschot
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland