Zwemmen in open water: waar moet je rekening mee houden?

In het voorjaar start het zwemseizoen voor open water 2024.  Zwemmen en recreëren aan het water en op het strand is gezond en leuk, het brengt verkoeling en plezier, maar is niet zonder risico’s. Jaarlijks verdrinken in Nederland tientallen mensen in het open water of worden ziek omdat het water niet schoon is. Zwem daarom bij voorkeur op aangewezen zwemlocaties. Hier worden de veiligheid en de kwaliteit van het water regelmatig gecontroleerd. Kijk op zwemwater.nl voor de aangewezen zwemlocaties bij jou in de buurt en voor meer informatie over waar je rekening mee moet houden.

Veiligheid
Zwemmen in open water is gezond, en brengt tegelijk risico’s met zich mee. Zwemmen bij bruggen, sluizen en in vaarwegen is verboden. Bereid je goed voor. Bedenk of je zwemvaardigheid voldoende is en probeer het anders eerst nog eens in een zwembad, onder begeleiding. Kijk op de zwemlocatie naar de informatieborden. Wees alert op de risico’s: is er stroming, zijn er objecten in het water, gaat het snel van ondiep naar diep water, kunnen er watersporters in de zwemzone komen? Volg altijd de adviezen van de lifeguards als ze er zijn, en let op eventuele vlaggen die aangeven of zwemmen veilig is: rood, geel of oranje in de vlag wijst op gevaar. Ga je zwemmen, zorg dan dat iemand je in de gaten houdt. Dit geldt extra bij zwemmen in zee. Meer tips over veilig zwemmen in open water lees je op veiliginenuithetwater.nl

Gezondheid
Het water kan vervuild zijn. Er kunnen te veel bacteriën, virussen of schadelijke chemische stoffen in het water zitten. Hiervan kun je gezondheidsklachten krijgen, zoals diarree of huiduitslag. Chemische stoffen (zoals PFAS) kunnen tot schade op langere termijn leiden. Het is aan te raden altijd te douchen na het zwemmen in open water. Mocht dat niet kunnen, was dan in ieder geval je handen voordat je iets gaat eten. De kwaliteit van zwemwater wordt regelmatig gemeten. Kijk op het informatiebord of op zwemwater.nl of een negatief zwemadvies geldt. Breng je een bezoek aan het strand, wees dan alert als kinderen en huisdieren in zeeschuim spelen. Micro-organismen en chemische stoffen zoals PFAS en kunnen zich namelijk ophopen in zeeschuim. Het is verstandig zoveel mogelijk te voorkomen dat ze zeeschuim inslikken.

Watersporten
Ook bij verschillende watersporten, zoals surfen en kajakken, kom je in aanraking met oppervlaktewater. Hiervoor gelden dezelfde adviezen als voor zwemmen. Douche nadat je in het water bent geweest of was in ieder geval je handen voordat je gaat eten.

Succesvolle informatieavond robuuste RUD

RUD Zeeland moet robuust worden. We moeten de landelijke opgaven aankunnen met elkaar, inspelen op de toekomst en groeien om dat alles te bereiken. Een schoon, gezond en veilig Zeeland ligt in onze handen én in die van onze deelnemers.

Op woensdag 10 april vond er daarom een informatieavond plaats voor gemeenteraden en Provinciale Staten. Dit naar aanleiding van het voorgestelde plan van aanpak ‘Samen naar een robuuste RUD Zeeland’. Het onderwerp van deze avond was dan ook hoe we samen een robuuste omgevingsdienst bouwen en waarom een robuuste RUD Zeeland zo belangrijk is.

Taken van RUD Zeeland via actuele thema’s in beeld
De avond vond in hybride vorm plaats. Een aantal gasten kwam fysiek naar de Stenge in Heinkenszand en daarnaast was het ook mogelijk om online aan te sluiten via een livestream. De presentatie van de avond was in handen van Ramona van Zweden. Zij leidde het gesprek met Ankie Smit (voorzitter Algemeen Bestuur), Gerrit van Hofwegen (interim-directeur) en Willem de Wit (afdelingshoofd Toezicht & Handhaving). Via actuele thema’s zoals thermisch gereinigde grond, geitenhouderij en energiebesparing werden de veelzijdige taken van RUD Zeeland in beeld gebracht.

Interactieve avond
De gasten werden uitgenodigd om actief mee te denken. Met een online tool werden vragen voorgelegd over verschillende onderwerpen zoals geluidsoverlast, uitbreiding van een bedrijventerrein en de toekomst van RUD Zeeland. Daarnaast was er ook de mogelijkheid om vragen te stellen in de zaal of voor de online deelnemers via een live chat.

Hoe nu verder?
De zienswijzeprocedure voor het plan van aanpak loopt van 1 april tot 1 juli. In die periode kunnen de raden en Staten hun zienswijzen indienen. Op 9 september 2024 neemt het Algemeen Bestuur een definitief besluit over het plan van aanpak.

Een geslaagde avond
Voor RUD Zeeland was het de eerste keer dat we een informatieavond in deze vorm organiseerden. We kijken terug op een geslaagde avond en danken alle fysieke en online bezoekers voor hun aandacht.

Benieuwd? Op deze pagina kunt u de livestream terugkijken.

Gerrit van Hofwegen van start als interim-directeur RUD Zeeland

Gerrit van Hofwegen is gestart als interim-directeur van RUD Zeeland. De komende negen tot twaalf maanden staat hij voor grote uitdagingen bij de omgevingsdienst.

Gerrit van Hofwegen gaat aan de slag met verschillende uitdagingen waar RUD Zeeland voor staat. Zo zijn er landelijke ontwikkelingen in het stelsel van omgevingsdiensten, met invloed op het takenpakket, de werkwijzen en financieringssystematiek. Van Hofwegen is met zijn jarenlange ervaring de uitgelezen persoon om alles in goede banen te leiden.

Hij werkte de afgelopen 25 jaar binnen diverse gemeentelijke en provinciale organisaties als interim. Ook met samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen, zoals RUD Zeeland, heeft hij ervaring en affiniteit. Dit is zijn tweede klus in Zeeland, eerder was hij interim-secretaris bij de gemeente Schouwen-Duiveland.

De komende weken gaat hij zich inlezen en vooral luisteren en kennismaken met alle medewerkers.

Directeur Anton van Leeuwen heeft per 11 maart de directiefunctie overgedragen aan de interim-directeur. Van Leeuwen blijft tot aan zijn vertrek adviseur van RUD Zeeland.

Nieuws van onze voorzitter: RUD Zeeland krijgt interim-directeur

Hierbij informeer ik u over wijzigingen in de directie van omgevingsdienst RUD Zeeland.

De huidig directeur van RUD Zeeland, Anton van Leeuwen, heeft begin dit jaar zijn vertrek aangekondigd. Vanaf eind juni 2024 gaat hij met verlof om daarna per 1 oktober officieel ontslag te nemen.

Het Dagelijks Bestuur van RUD Zeeland heeft zich vervolgens beraden over invulling van de ontstane vacature. Daarbij is het bestuur tot de conclusie gekomen dat niet gewacht kan worden tot 1 oktober om deze vacature in te vullen.

RUD Zeeland staat namelijk voor grote uitdagingen. Zo nopen landelijke ontwikkelingen in het stelsel van omgevingsdiensten op korte termijn tot wijzigingen in het takenpakket, de werkwijzen en de financieringssystematiek. Deze ontwikkelingen vragen ook een nieuwe blik op de organisatie.

Deze uitdagingen vragen veel van de nieuwe directie en kennen nog veel onzekerheden.

Daarom gaat het Dagelijks Bestuur de ontstane vacature op korte termijn invullen met een interim-directeur. In goed overleg met de vertrekkend directeur is besloten dat hij per 11 maart de directiefunctie overdraagt aan de interim-directeur. De Ondernemingsraad heeft meegekeken en positief advies gegeven.

A. Smit

Voorzitter RUD Zeeland

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Directeur Anton van Leeuwen neemt afscheid van RUD Zeeland

Anton van Leeuwen neemt afscheid als directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland. “Voor mij is het na tien jaar RUD Zeeland tijd voor een nieuwe uitdaging.”

Anton van Leeuwen (1964) werd in 2014 benoemd als directeur van RUD Zeeland. Hij startte tien jaar geleden, drie maanden voor de oprichting van de omgevingsdienst. Tijdens de jubileumbijeenkomst op 25 januari blikte hij terug op de roerige begintijd.

Door druk vanuit het Rijk werden de omgevingsdiensten in Nederland opgericht. In Zeeland gebeurde dat in opdracht van de dertien Zeeuwse gemeenten, de provincie Zeeland en – tot januari van dit jaar – het waterschap Scheldestromen. Sindsdien voert RUD Zeeland milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Een schoon en veilig Zeeland is het doel.

Hectische tijden meegemaakt

De medewerkers van de RUD kwamen vanuit de deelnemers naar de nieuwe organisatie. Ze kenden elkaar niet en alles was voor iedereen nieuw. Anton: “We hebben samen hectische tijden meegemaakt. Een roerige start, het opbouwen van onze organisatie en het uitvoeren van belangrijke milieutaken.”

Onder leiding van Anton groeide de RUD uit tot een onmisbare organisatie met kennis en expertise in huis. De omgevingsdienst is nog steeds groeiende. “Met z’n allen hebben we een mooie organisatie neergezet die met beperkte middelen een stevige bijdrage levert aan een schoon en veilig Zeeland.” Er zijn ruim honderd medewerkers in dienst, die steeds meer verschillende taken uitvoeren.

Nieuwe uitdaging verkennen

Anton diende onlangs zijn ontslag in bij het bestuur van de omgevingsdienst. Hij blijft sowieso nog tot juni 2024 aan het roer staan van de RUD. De komende tijd gaat hij verkennen en ontdekken hoe zijn nieuwe uitdaging eruit ziet. Voor 2014 was Anton secretaris/algemeen directeur van de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde. Hij werkte eerder ook als manager voor Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en bij de brandweer Midden- en West Brabant.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Visitatiecommissie op bezoek bij RUD Zeeland

Twee dagen lang hadden we bezoek over de vloer, op onze werkplek in het stadskantoor van Terneuzen. Een visitatiecommissie keek op 23 en 24 januari hoe wij het doen als omgevingsdienst en hoe het nog beter kan.

In het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) krijgen alle 28 omgevingsdiensten in Nederland bezoek van een visitatiecommissie. Het doel is zorgen dat omgevingsdiensten het nog beter gaan doen, bijleren en hun bestaande processen verbeteren. Ze kijken als het ware bij elkaar in de keuken.

Interviews
Een commissie voerde interviews. Deze commissie bestaat uit directeuren en een kwaliteitsmedewerker van andere omgevingsdiensten. De voorzitter is onafhankelijk. De commissieleden spraken met ons managementteam, onze medewerkers en enkele stakeholders. Prestaties, processen en verbeterkansen waren de onderwerpen van gesprek.

Eerste bevindingen
In de burgerzaal van de gemeente Terneuzen, dé plek met prachtig uitzicht over de Westerschelde, werd het tweedaagse bezoek op dinsdagmiddag 24 januari afgesloten. De eerste bevindingen werden alvast gedeeld en daar zaten mooie complimenten bij. Zo zag de commissie betrokken en deskundige medewerkers, die elkaar weten te vinden. Maar er zijn ook verbeterpunten waar we mee aan de slag kunnen. Er wordt een rapport opgesteld met alle conclusies en verbeterpunten. Uit alle 28 rapporten volgt uiteindelijk één rapport met de algemene conclusies van de bezoeken aan alle omgevingsdiensten.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Dit is waarom groene handhavers in Zeeland zo belangrijk zijn

Steeds meer mensen trekken de natuur in om te genieten van al het moois. Er zijn in de natuur regels van kracht om planten en dieren te beschermen. Recreanten zijn welkom, maar de regels naleven is belangrijk zodat bijvoorbeeld broedende vogels of zeehonden niet worden verstoord in hun leefomgeving. Daarom zijn onze groene handhavers in Zeeland zo hard nodig.

Ze hebben in hun werk met heel wat uitdagingen te maken. Dat blijkt uit onderzoek van Vogelbescherming. Onze groene inspecteur Huibert Polak werkte mee aan het onderzoek én werd geïnterviewd door Vogelbescherming.

Annika Nugteren voerde het onderzoek uit voor de Vogelbescherming. Dat gebeurde in het kader van het Actieplan Deltanatuur Zuidwestelijke Delta 2050. De groene handhavers in Zeeland hebben een belangrijke functie waarin ze met verschillende uitdagingen te maken hebben. Zoals recreatiedruk en beperkte capaciteit, is te lezen in het onderzoek.

Huibert vertelt in het interview nog meer over zijn werk als groene inspecteur. Zo spreekt hij wandelaars of surfers aan als zij recreëren op plaatsen waar ze niet mogen komen. Bijvoorbeeld op de zandbanken bij zeehonden of in gebieden waar vogels foerageren. Het hele interview, het onderzoek en actieplan vindt u op de website van de Vogelbescherming.

Meer lezen?
Meer lezen over de groene inspecteurs? Huibert Polak en Flip Meijaard vertelden in onze externe nieuwsbrief eerder over wat ze meemaken tijdens een patrouille. Meer lezen over RUD Zeeland? Neem dan een kijkje op onze jubileumpagina. Het hele jaar komt u meer te weten over onze organisatie en medewerkers, die Zeeland al tien jaar schoon en veilig houden.

RUD Zeeland 10 jaar!

RUD Zeeland viert in 2024 het tienjarig jubileum. Dit feestelijke jaar gaat niet onopgemerkt voorbij.

Het hele jaar kunt u terecht op onze jubileumpagina. U leest hier meer over wat we doen en wie de mensen zijn die Zeeland al tien jaar schoon en veilig houden. Zo kunt u een interview lezen met de (oud-)voorzitters van de Ondernemingsraad en met Willem Ginjaar, de eerste voorzitter van RUD Zeeland.

Deze pagina wordt gedurende het jaar steeds verder aangevuld met nieuws en verhalen.

Veel leesplezier!

Ga naar de jubileumpagina

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Ankie Smit nieuwe voorzitter RUD Zeeland

RUD Zeeland trapt jubileumjaar 2024 op een bijzondere manier af. De omgevingsdienst heeft een nieuwe voorzitter. Adrie van der Maas geeft de voorzittershamer door aan Ankie Smit.

Op maandag 4 december is de nieuwe voorzitter gekozen door de leden van het Algemeen Bestuur (AB). Op 25 januari wordt de hamer daadwerkelijk doorgegeven. De tussenliggende periode wordt gebruikt voor overdracht.

Over de nieuwe voorzitter

Ankie Smit is wethouder milieu in de gemeente Schouwen-Duiveland en sinds 5 jaar lid van het Dagelijks Bestuur (DB) van RUD Zeeland. Vanuit die kennis en ervaring neemt zij de voorzittershamer over van de huidige voorzitter.

“Ik heb onze RUD Zeeland leren kennen als een uitvoeringsorganisatie die een onmisbare pijler is voor een schoon en veilig Zeeland. Een organisatie met veel kennis en passie voor het vak. De komende jaren maak ik me sterk voor een verdere ontwikkeling van RUD Zeeland naar een toekomstbestendige Zeeuwse omgevingsdienst, die voor haar complexe en belangrijke taken is toegerust.”

Afscheid Adrie van der Maas

Adrie van der Maas was 8,5 jaar voorzitter van RUD Zeeland, maar in de praktijk al veel langer betrokken. De maximale termijn van een voorzitter is 2x4jaar. Als wethouder van Noord-Beveland dacht hij sinds 2010 mee om te komen tot een omgevingsdienst Zeeland. Eerst maakte hij deel uit van de stuurgroep en daarna gelijk van het DB. Als voorzitter van een jonge organisatie stond hij vanaf april 2015 voor een grote opgave: alle deelnemers op één lijn krijgen. Dat deed hij met veel waardering. Hij maakte zich sterk voor een toekomstbestendige RUD Zeeland en liet zien een verbinder te zijn, met oog voor mensen. Adrie neemt afscheid van de RUD én verwelkomt zijn opvolger tijdens de jubileumviering op donderdag 25 januari.

“Ik heb dit werk met plezier gedaan. Er lag en ligt nog steeds een grote opdracht voor een omgevingsdienst die haar werk naar behoren en toekomstbestendig moet vervullen. Ik ben blij dat we de eerste stappen gezet hebben, samen met onze deelnemers, om dat nu verder handen en voeten te geven. Laten we elkaar vasthouden om te werken aan een schoon, veilig Zeeland met oog voor onze ondernemers.”

Jubileumjaar

RUD Zeeland bestaat in 2024 tien jaar. Dat we Zeeland samen schoon en veilig houden, vieren we samen met onze stakeholders. Dit feestelijke jaar gaat niet ongemerkt voorbij, we besteden het hele jaar door aandacht aan ons jubileum. We nemen Zeeuwen het hele jaar mee in wat we doen en wie we zijn.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Het jachtseizoen is begonnen, behalve voor het konijn

het jachtseizoen is weer begonnen. Er mag op verschillende dieren worden gejaagd. Voor de jacht gelden verschillende regels. Die zijn onder andere afhankelijk van het seizoen, het dier en de schade die door dieren wordt aangericht. Ook dit jaar wordt er niet gejaagd op het konijn.

Wie wil jagen, moet volgens de Wet natuurbescherming bevoegd zijn om dat te mogen doen. Daar is een jachtakte of valkeniersakte voor nodig. Op deze dieren mag worden gejaagd:

  • Wilde eend – in de periode van 15 augustus tot en met 31 januari.
  • Houtduif – in de periode van 15 oktober tot en met 31 januari (het hele jaar bij schade).
  • Fazant (haan) – in de periode van 15 oktober tot en met 31 januari.
  • Fazant (hen) – in de periode van 15 oktober tot en met 31 december.
  • Haas – in de periode van 15 oktober tot en met 31 december.

Dalende konijnenpopulatie
Dit geldt in de normale situatie. Bij extreem weer kunnen Gedeputeerde Staten van Zeeland de jacht (tijdelijk) sluiten. Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft vorig jaar besloten dat in het jachtseizoen 2022/2023 niet op konijnen mag worden gejaagd. Dit geldt voor alle provincies. De reden is de dalende konijnenpopulatie. Wel is het mogelijk om de knaagdieren bij schade te bestrijden.

Schadebestrijding
Naast jacht mag namelijk ook bestrijding plaatsvinden, vanwege veiligheid of schade. Zo kunnen ganzen schade aanrichten aan grasland. Als diersoorten voor schade zorgen, kunnen er vrijstellingen en/of ontheffingen onder voorwaarden verleend worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het voorkomen van landbouwschade, schade aan de natuur en de bescherming van de openbare veiligheid en volksgezondheid. Wij zien er op toe dat dit op de juiste manier gebeurt. Vrijstellingen en/of ontheffingen staan in de provinciale Omgevingsverordening Zeeland 2018.

Taken van RUD Zeeland
Onze inspecteurs controleren de jacht, beheer en schadebestrijding. Dit doen wij in de hele provincie Zeeland. Bij de controles gaan onze inspecteurs na of mensen zich houden aan de Wet natuurbescherming of de gestelde voorwaarden die gelden voor de ontheffing en/of vrijstelling. Als iemand zich niet aan de regels houdt, kunnen wij bestuurs- en/of strafrechtelijk optreden.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland