Contact

Contactformulier

"*" geeft vereiste velden aan

Uw gegevens

Wet open overheid (Woo)

Wet open overheid (Woo)
De Wet open overheid (Woo) houdt in dat burgers het recht hebben om informatie van de overheid op te vragen. De wet vervangt sinds mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de Woo is om overheidsinstanties nog transparanter te maken. Iedereen mag inzicht krijgen in wat er bij RUD Zeeland gebeurt.

Wat maken we zelf openbaar
RUD Zeeland maakt zelf ook informatie openbaar. We publiceren bijvoorbeeld verschillende soorten vergunningen online. De vergaderstukken en verslagen van het algemeen bestuur zijn ook op deze website te vinden. Is het antwoord op uw vraag daar niet te vinden? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen om informatie op te vragen.

Voorwaarden Woo-verzoek
Een Woo-verzoek moet aan de volgende punten voldoen:

  1. Vermeld uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens.
  2. Uw verzoek gaat over informatie die RUD Zeeland in documenten heeft vastgelegd, op papier of digitaal.
  3. Uw verzoek gaat over informatie die te maken heeft met de publieke taak van RUD Zeeland, zoals de uitvoering van milieutaken voor onze deelnemers.
  4. U geeft zo duidelijk mogelijk aan welke informatie u wilt ontvangen.

Na ontvangst wordt gekeken of de informatie beschikbaar is en met u gedeeld mag worden. Als uw verzoek te algemeen is geformuleerd, wordt u gevraagd om een toelichting. De daadwerkelijke behandeling van het Woo-verzoek vindt daarna plaats. In andere gevallen krijgt u een ontvangstbevestiging met daarin de termijn waarbinnen beslist wordt over uw verzoek. Wordt uw Woo-verzoek ingewilligd? Houd er dan rekening mee dat de door u opgevraagde informatie vanaf dat moment voor iedereen openbaar toegankelijk is.

Woo-verzoek indienen
U kunt een Woo-verzoek indienen door bij voorkeur een e-mail te sturen naar woo@rud-zeeland.nl of anders een brief per post. Let daarbij goed op bovenstaand vier genoemde punten.

 

Contactgegevens

U kunt telefonisch contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer:

0115-745 100

Of via de e-mail op:

info@rud-zeeland.nl

preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland