Klachtenformulier

Heeft u een klacht over ons?

Wij willen onze taken zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over hoe onze dienst heeft gehandeld. Heeft u hierover een klacht? Dien die direct online via het onderstaande klachtenformulier in. Wij hanteren een vaste procedure met betrekking tot klachten en/of bezwaar. Deze kan op verzoek worden ingezien/toegestuurd.

* velden met een asterisk zijn verplicht

Ontevreden over de uitkomst?

We streven ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman. Het is verstandig eerst te bellen. U kunt daarvoor elke werkdag van 9:00 tot 17:00 uur terecht via het gratis nummer: 0800 – 33 55 555.

De Nationale ombudsman is een externe instantie die de feiten onpartijdig onderzoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Nationale ombudsman indienen nadat de klacht eerst bij de organisatie zelf is behandeld. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale ombudsman.

preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland