Geluid

De rol van RUD Zeeland

De Zeeuwse gemeenten en provincie schakelen de geluidsexperts van RUD Zeeland regelmatig in voor advies bij vraagstukken over geluid. En voor het meten en berekenen van geluid. Wanneer is geluidsoverlast bijvoorbeeld echt overlast? En hoe bewijs je of een bedrijf zich aan de regels houdt? Met behulp van metingen en berekeningen weten de experts wat de impact is op de omgeving. Met de cijfers uit de metingen en berekeningen kan RUD Zeeland ook vergunningen afgeven en controleren of de vergunningsvoorschriften opgevolgd worden.

Het geluidniveau van de industrieterreinen van Vlissingen-Oost en de Kanaalzone wordt continue gemeten. Op deze pagina vindt u de rapporten.

Bevrijdingsfestival

Zonebeheer

Een voorbeeld van een taak die RUD Zeeland uitvoert is zonebeheer. Grote industrieterreinen vallen binnen een bepaalde zone. Zowel binnen als buiten deze zone gelden geluidsregels. Met behulp van speciale software berekenen de experts of het geluidsniveau buiten deze zone niet overschreden wordt. Zo wordt overlast voor de omgeving tegen gegaan. Deze software wordt ook ingezet om verkeerslawaai en spoorweglawaai te berekenen. Op die manier kan RUD Zeeland adviezen geven bij woningbouwplannen of bij het aanleggen of veranderen van een weg.

Wat kan ik doen bij geluidoverlast?

Geluid kan soms hinderlijk zijn. Maar het is niet de bedoeling dat dit zorgt voor overlast in uw leefomgeving. Als de veroorzaker van het geluid niet weet dat u overlast ervaart, verandert er meestal niks. Ga daarom in gesprek en zoek samen naar een oplossing. In veel gevallen kunt u samen goede afspraken maken.

Komt u er samen niet uit? Houd dan voor een bepaalde periode een logboek bij. Hierin verzamelt u informatie zoals:

  • Wat voor soort geluid hoort u en uit welke richting komt het?
  • Hoe laat begint het geluid en hoe laat stopt het?
  • Wat is de mogelijke oorzaak?
  • Wat is de naam en/of adres van de veroorzaker?

Nadat u alle informatie voor een bepaalde periode heeft verzameld, kunt u een melding doen.

 

 

Geluidsoverlast door bedrijven

Ervaart u overlast door bedrijven bij u in de buurt? Bijvoorbeeld door industrie of een horecazaak? Dan kunt u dit bij RUD Zeeland melden via ons milieumeldpunt.

Is er sprake van acute of ernstige overlast? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de milieuklachtenlijn. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen naar 0118 – 41 23 23.

 

Laagfrequent geluid

Laagfrequent geluid is geluid met frequenties lager dan 100 Herz. Dit geluid kan afkomstig zijn van bijvoorbeeld warmtepompen, omvormers bij zonnepanelen of industrie. In Zeeland is veel laagfrequent geluid afkomstig van de scheepvaart.

Niet iedereen kan laagfrequent geluid even goed waarnemen. Het meten van dit geluid is extra complex. RUD Zeeland kan met speciale meetapparatuur laagfrequent geluid vaak wel in kaart brengen. Wanneer u overlast ervaart door bouwwerkzaamheden of een evenement, is de bron vaak duidelijk.

Maar bij laagfrequent geluid is het veel moeilijker om de bron te achterhalen. Soms kan de bron zelfs niet achterhaald worden. Op basis van de metingen probeert RUD Zeeland concrete aanbevelingen te doen om de overlast op de kunnen lossen.

 

Andere soorten geluidsoverlast

Het kan ook voorkomen dat u geluidsoverlast ervaart bij de buren. Of door bouwwerkzaamheden of evenementen in uw buurt. Deze klachten kunt u melden bij uw gemeente.

Geluidsoverlast door wegverkeer of spoorwegen meldt u bij de eigenaar van de weg, zoals de provincie of Rijkswaterstaat.

Klacht melden

Via onderstaande formulieren kunt u bij ons een melding doen van overlast. Na het invullen en versturen van een formulier, ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail.

Andere soorten geluidoverlast melden

Het kan ook voorkomen dat u geluidsoverlast ervaart bij de buren. Of door bouwwerkzaamheden of evenementen in uw buurt. Deze klachten kunt u melden bij uw gemeente.

Geluidsoverlast door wegverkeer of spoorwegen meldt u bij de eigenaar van de weg, zoals de provincie of Rijkswaterstaat.

Wat doet RUD Zeeland met?

Vuurwerk
Horeca
Industrie
Garage- en transportbedrijven
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland