Voor ondernemers

Bezoek milieuinspecteur

Inspecteur op bezoek

Een inspecteur van RUD Zeeland doet regelmatig een controle bij uw onderneming. Tijdens een bezoek aan uw onderneming controleert de inspecteur of alles voldoet aan de geldende milieuwetgeving. Is dat niet het geval, dan kan de inspecteur een maatregel opleggen. Hoe vaak uw onderneming gecontroleerd wordt, is afhankelijk van de risico’s die het bedrijf kan vormen voor de leefomgeving. Meer informatie over het bezoek van een inspecteur kunt u lezen op deze pagina.

Wat doet RUD Zeeland met?

Meer informatie over de verschillende thema’s vind u hier.

Agrarisch
Industrie
Garage- en transportbedrijven
Horeca
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland