Melding ongewoon voorval

Melding ongewoon voorval

Bedrijven zijn vanuit de Omgevingswet verplicht om gebeurtenissen die niet in het normale productieproces vallen te melden bij de overheid. Volgens deze wetten zijn dit alle gebeurtenissen die afwijken van de normale bedrijfsactiviteiten en die nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan incidenten, storingen, ongelukken of gepland onderhoud. Ook een overschrijding aan legionella moet direct gemeld worden.

Melding maken

Deze gebeurtenissen moet u zo spoedig mogelijk telefonisch doorgeven. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via het Milieumeldpunt: 0118 – 41 23 23.

Afbeelding verontreiniging in melkplas
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland