Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) is samengesteld door en uit het Algemeen Bestuur. Het DB bestaat uit een vertegenwoordiger namens de provincie, een vertegenwoordiger namens het waterschap en drie vertegenwoordigers namens de gemeenten, waarbij de gemeenten van elke regio gezamenlijk een vertegenwoordiger leveren.

Adrie van der Maas

Gemeente Noord-Beveland Voorzitter RUD Zeeland

Ankie Smit

Gemeente Schouwen-Duiveland

Vacature

Waterschap Scheldestromen

Dick van der Velde

Provincie Zeeland

Gino Depauw

Gemeente Hulst
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland