Hoe wordt geluid bij evenementen geregeld?

Nieuws
03 juli 2023

In Zeeland is er heel veel te doen in de zomer. Bij evenementen zoals braderieën, dorpsfeesten en festivals is muziek onmisbaar. Regels over het geluid zijn dat ook. Die lichten we graag toe.

Hoe wordt geluid bij evenementen geregeld?

Wie iets wil organiseren, vraagt een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Hierin staat hoeveel decibel het geluid maximaal mag zijn. De gemeente kan vervolgens advies vragen aan de geluidspecialisten van RUD Zeeland. Zij houden rekening met de locatie, soort muziek en de dag van het evenement. Daar zijn landelijke richtlijnen voor. De gemeente kan ons advies overnemen en ook rekening houden met het eigen evenementenbeleid. In sommige gemeenten moeten alle evenementen bijvoorbeeld om middernacht klaar zijn, terwijl dat volgens de landelijke richtlijn later mag.

Wat is precies onze rol?

De gemeente is het bevoegd gezag. RUD Zeeland heeft zelf niet de bevoegdheid om tijdens een evenement te handhaven. Wij leveren kennis, kunde en materiaal. Bij een aantal gemeenten sluiten we aan het bij het maandelijks evenementenoverleg of de voorbespreking van komende evenementen. Daar sluiten ook politie, Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), GGD en de organisatie van het evenement bij aan.

Wat doen wij tijdens een evenement?

Als de gemeente dat vraagt, is de RUD aanwezig bij de soundcheck van een evenement. Er wordt een richtlijn gemaakt voor de maximale geluidstand van de apparatuur. Tijdens het evenement kan er op twee manieren geluid gemeten worden. Met een handmeter of met vaste meetpunten. Sinds juli 2022 hebben we een systeem dat op zichzelf staat. Er wordt een geluidsmeter bij het evenement gehangen en één of meerdere meters bij de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige objecten, zoals gevels van huizen. De meters staan continu met elkaar in verbinding. Dit geeft een zeer zuiver meetresultaat. De RUD installeert het systeem. Daarna zijn we bereikbaar bij eventuele problemen en monitoren we het systeem en de decibelwaarden op afstand. De geluidstechnicus kan de geluidswaarden zelf ook monitoren en bijsturen waar nodig. Hiermee legt de RUD de verantwoording voor correcte uitvoering van de vergunningsnorm bij de geluidstechnicus. Als het evenement klaar is, worden de meters weer opgehaald.

Wat gebeurt er na het evenement?

Er wordt een rapport gemaakt voor de gemeente. Daar worden de feiten in beschreven en eventueel wordt een advies gegeven voor een volgend evenement op deze locatie. De gemeente kan dit verslag gebruiken om te handhaven, als er geluidsoverschrijdingen zijn geweest. Bij een aantal deelnemers sluit de RUD ook aan bij het evaluatiegesprek. Samen met de gemeente, politie, VRZ, GGD en organisatie van het evenement kijken we wat er eventueel beter kan.


Waar moet u zijn als u geluidsoverlast ervaart van een evenement?

Als een evenement bij u in de buurt voor geluidsoverlast zorgt, kunt u dat melden bij uw gemeente of via de Milieuklachtenlijn van RUD Zeeland.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Nieuws

Nieuws
Geluidsoverlast door knalapparaten op het land
13 juni 2024 Verder lezen
Nieuws
Visitatierapport RUD Zeeland
12 juni 2024 Verder lezen
Nieuws
Toren Sint-Baafskerk Aardenburg gerestaureerd mét aandacht voor beschermde diersoorten
30 mei 2024 Verder lezen
Nieuws
Zwemmen in open water: waar moet je rekening mee houden?
01 mei 2024 Verder lezen
Nieuws
Succesvolle informatieavond robuuste RUD
15 april 2024 Verder lezen
Nieuws
Gerrit van Hofwegen van start als interim-directeur RUD Zeeland
12 maart 2024 Verder lezen
Nieuws
Nieuws van onze voorzitter: RUD Zeeland krijgt interim-directeur
05 maart 2024 Verder lezen
Nieuws
Directeur Anton van Leeuwen neemt afscheid van RUD Zeeland
01 februari 2024 Verder lezen
Nieuws
Visitatiecommissie op bezoek bij RUD Zeeland
31 januari 2024 Verder lezen
Jubileum, Nieuws
Dit is waarom groene handhavers in Zeeland zo belangrijk zijn
16 januari 2024 Verder lezen
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland