Ontwikkelingen Schone Lucht Akkoord gemeente Terneuzen

 

In januari 2023 ondertekende wethouder Laszlo van der Voorde (Transities klimaat en duurzaamheid) namens de gemeente Terneuzen het Schone Lucht Akkoord (SLA). Samen met in- en externe betrokkenen is Gemeente Terneuzen in februari 2024 gestart met het opstellen van een uitvoeringsagenda voor het SLA. In deze uitvoeringsagenda staan lucht gerelateerde thema’s waarop de gemeente actie moet ondernemen. Denk hierbij aan de thema’s mobiliteit, industrie en binnenvaart.
De uitvoeringsagenda is inmiddels gereed en kunt u hier downloaden.

Binnenkort start Terneuzen ook met een pilot ‘satelliet gebaseerde luchtkwaliteitsmonitoring’. Dit doet Caeli B.V., een bedrijf dat gespecialiseerd is in het monitoren van luchtkwaliteit met behulp van satellietdata. Caeli brengt de maandgemiddelde fijnstofconcentraties in de periode juli tot en met december 2022 in de gemeente in beeld. Met de halfjaarcijfers ontstaat er een beeld van de fijnstofconcentraties op wijkniveau. De gemeente gebruikt deze cijfers om keuzes te maken, om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Aanleiding

Het ondertekenen van het akkoord was een van de belangrijke aanbevelingen in het eindrapport van het onderzoeksproject ‘Verbetering Omgevingskwaliteit Kanaalzone’. Het SLA is een akkoord tussen het Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. Het doel van dit SLA is om de luchtkwaliteit blijvend te verbeteren door de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Zo draagt de gemeente Terneuzen bij aan een betere gezondheid van haar inwoners. Daarnaast past het bij de ambitie uit het bestuursakkoord. Hierin staat dat Terneuzen vooraan wil lopen op het gebied van duurzaamheid.

preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland