Melding tijdelijke opslag meststof

koeien in wei

Meer informatie over tijdelijke opslag meststof

Let op:

  • Jaarlijkse of regelmatig terugkerende opslag van mest op hetzelfde perceel valt niet onder de regels voor tijdelijke opslag.
  • Tijdelijke opslag van kippenmest op een landbouwperceel is niet toegestaan.
  • U moet uiterlijk 4 weken voor de eerste aanvoer van (mest)stoffen een melding indienen.

Algemene regels opslag vaste dierlijke mest

Voor de tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest gelden automatisch de algemene regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze voorschriften zijn er om voor iedereen een veilige en schone leefomgeving te houden.

preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland