Meldingen/aanvragen bodem

BUS-meldingen (Besluit Uniforme Saneringen)

De meldingsformulieren voor BUS-meldingen en BUS-evaluatieverslagen zijn te vinden op de site van de Rijksoverheid. De ingevulde formulieren (die uiteraard betrekking hebben op saneringslocaties in Zeeland) kunt u sturen naar post@rud-zeeland.nl.

Melden bodemsanering

Voor het melden van het volgende:

  • Beschikking instemmen saneringsplan
  • Instemmen plan van aanpak (zorgplicht art. 13 Wbb)

Verzoeken wij u het volgende formulier te gebruiken:

Formulier melden bodemsanering

Afwijking saneringsplan/ BUS-melding

Bij het voornemen tot het afwijken op het saneringsplan of BUS-melding kunt u, om uw voorstel in te dienen, het volgende formulier gebruiken:

Formulier afwijking saneringsplan/ BUS-melding

Bodemsanering uitvoeren

Indien u gaat starten met een bodemsanering of een bodemsanering is beëindigd, dan dient u dit te melden. Daarnaast dient de datum waarop de einddiepte is bereikt worden gemeld. U kunt hiervoor het volgende formulier gebruiken:

Formulier bodemsanering uitvoering
Afbeelding van een kraan die bezig is met het werken in de grond

Bodemsanering evaluatie

Voor het melden van het volgende:

  • Aanvraag beschikking op saneringsevaluatie
  • Instemmen saneringsevaluatie (zorgplicht art. 13 Wbb)

Verzoeken wij u het volgende formulier te gebruiken:

Formulier bodemsanering evaluatie

Ontgrondingsvergunningen

Aanvragen voor ontgrondingsactiviteiten gaan via het Digitale Stelsel Omgevingswet.

Aanvraag ontgrondingsvergunning
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland