Directeur Anton van Leeuwen is vooral trots op de medewerkers

Tien jaar RUD Zeeland. Directeur Anton van Leeuwen kijkt op het eerste decennium terug. Wat is er veranderd? Wat valt op? Welke uitdagingen kwamen voorbij en waar is hij trots op? Om met het laatste te beginnen; Anton van Leeuwen is vooral trots op de medewerkers.

Door Justa van Hermon

 

Veranderingen

Tien jaar RUD Zeeland. Hoe is de RUD sinds 2014 veranderd ten opzichte van nu?
“In 2014 is RUD Zeeland opgericht na druk vanuit het Rijk. Door samen de schouders eronder te zetten en voor elkaar te staan zijn wij nu een  uitvoeringsdienst die milieutaken uitvoert en daar in gekend wordt. Het aantal taken is in de afgelopen jaren toegenomen. Dat zie ik als succesvol en positief. Bij RUD Zeeland werkt een groot aantal zeer betrokken medewerkers. Niet alleen betrokken bij de organisatie maar ook als het gaat om het milieu. Dat uit zich op verschillende manieren. Ze staan altijd klaar om, naast de eigen hoofdtaken, zaken ernaast op te pakken. Er heerst een goede collegiale cultuur in huis. Dit zie je zwart op wit terug in de uitkomsten van het medewerkers onderzoek.. Er heerst een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Mensen staan voor hun werk. Dat betaalt zich keer op keer uit”.

 

Uitdagingen

Voor welke uitdagingen kwam de organisatie te staan?
“In de beginperiode werden we sec afgerekend op euro’s en uren. Nu richt zich dat steeds meer op het effect van ons werk. Financieel blijft het lastig. Wij hebben te weinig middelen voor de taken die we moeten uitvoeren. Daar zijn we niet alleen in. Dat zie je landelijk ook terug bij de andere omgevingsdiensten. Het milieu staat niet op zichzelf. Wij zijn nodig om de milieutaken uit te voeren. De vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van onze milieutaken heeft de afgelopen jaren een flinke verbeterslag gemaakt. Het Interbestuurlijk Programma Versterking stelsel Vergunningen Toezicht en Handhaving (IBP) draagt hier fors aan bij.

Het doel is en blijft de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren door het VTH-stelsel te versterken. De wereld verandert door nieuwe technologie en veel nieuwe regels erg snel. Ik noem nu de energietransitie of circulaire economie . Ik gaf al aan dat er altijd betaald is voor de dienstverlening van de omgevings- en uitvoeringsdiensten. Te weinig is geïnvesteerd in kennisontwikkeling om de kwaliteit van de vergunningverlening en handhaving voor de lange termijn zeker te stellen. We zetten nu al tijdje stevig in op verbeteringen op alle onderdelen van het IBP richting  2026 en blijven dat doen”.

Trots

Wat kenmerkt jou in je rol als directeur?
“Ik geef veel vertrouwen. Het uitgangspunt is standaard positief. Maar als dat vertrouwen beschaamd wordt, hebben we een gesprek. Graag zie ik mezelf als een optimist en werk overall doelgericht. Met plezier houd ik de juiste balans tussen de verschillende belangen in de gaten. Het maatschappelijke doel tot slot geeft me voldoening en zorgt voor een betekenisvolle baan”.

Waar ben je het meest trots op?
“Op de organisatie zoals die nu staat. We zijn ISO9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) gecertificeerd. Bij RUD Zeeland werken, door de nodige inzet en werving, op het moment gekwalificeerde medewerkers. Daarnaast voldoen we aan de geldende kwaliteitscriteria. Met de steun en sturing van het Algemeen en Dagelijks Bestuur laten we zien wat de RUD waard is en waar wij met z’n allen voor staan”.

Toekomst

Hoe zie jij de toekomst van de RUD?
“Alle ingrediënten zijn er om door te ontwikkelen, de basis is goed. We investeren voortdurend in kennis en willen ons voorbereiden op taken als  circulaire economie en klimaatadaptatie. Dat zijn grote uitdagingen die we graag aangaan”.

preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland