Wat is thermisch gereinigde grond (TGG)?

17 juni 2022

We lezen en horen best veel over Thermisch Gereinigde Grond (TGG). Wat is TGG nou eigenlijk? En wanneer spreek je van een toepassing en wanneer van opslag? We leggen het u graag uit.

TGG is verontreinigde grond die thermisch gereinigd is. Thermisch reinigen is een manier om ernstig vervuilde grond en teerhoudend asfalt schoner te maken. In een oven worden olie, PAK’s, benzeen en andere verontreinigingen door verhitting uit de grond gehaald. Wat overblijft na dit proces is TGG. Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) is één van de bedrijven in Nederland die dit proces uitvoert.

Wanneer spreken we van toepassing?

TGG is ‘dode’ zwarte grond en kun je daarom niet gebruiken voor bijvoorbeeld landbouw. Ook is TGG niet 100% schoon. Het wordt als ‘grond, klasse industrie’ aangemerkt.

Gebruik van TGG zie je onder andere bij de aanleg van dijken, geluidswallen en wegen. Of voor het ophogen van terreinen. Inmiddels zijn er aanvullende eisen voor het gebruik van TGG. Zo mag TGG niet in aanraking komen met grond- of oppervlaktewater. Bij toepassing volgens de eisen, mag de grond er in principe voor altijd blijven liggen. Een toepassing van TGG moet je vooraf melden. Controle door RUD Zeeland gebeurt aan het begin van het proces.

Wanneer spreken we van opslag?

Opslag van TGG is een tijdelijke activiteit waar een bedrijf een vergunning voor moet hebben. Opslag is voor maximaal één jaar. Als er uitzicht is op hergebruik mag de TGG maximaal drie jaar in opslag zijn. In een vergunning moet precies staan om welke stoffen het gaat en binnen welke voorwaarden. RUD Zeeland controleert op naleving van de vergunning.

Nieuws

Natuur
Het jachtseizoen is weer in volle gang
05 oktober 2022 Verder lezen
Welke milieumelding hoort waar?
26 juli 2022 Verder lezen
Jamy Rockx: specialist geluid RUD Zeeland
15 juli 2022 Verder lezen
Controle zwemwater
13 juni 2022 Verder lezen
Twee drones voor uitvoering controles
27 mei 2022 Verder lezen
Chemische geur door uitrijden mest
08 maart 2022 Verder lezen
Externe controleurs informatieplicht dankzij rijkssteun
10 februari 2022 Verder lezen
Verkenning samenwerking GGD Zeeland, RUD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland
28 januari 2022 Verder lezen
Nieuwe website RUD Zeeland
16 december 2021 Verder lezen
Energiebesparende maatregelen voor Zeeuwse ondernemers
06 december 2021 Verder lezen
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland