Onderzoek PFAS aandachtslocaties Zeeland

11 december 2023

Op 131 plaatsen in Zeeland wordt onderzoek naar PFAS gedaan. RUD Zeeland voert in opdracht van provincie Zeeland het project PFAS aandachtslocaties uit. Onderdeel van het project is historisch onderzoek naar plaatsen waar mogelijk poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) voorkomen.

Dit historisch onderzoek loopt van november 2023 tot juni 2024 en richt zich op de 131 zogenaamde aandachtslocaties in Zeeland. Die zijn  eerder in beeld gebracht. Op deze locaties kunnen verschillende bedrijfsactiviteiten ertoe geleid hebben dat PFAS in de bodem terechtgekomen is. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om bedrijven waarbij gewerkt wordt met PFAS, bedrijven met een eigen bedrijfshulpverlening (brandweer) of plekken waarbij de brandweer in actie is gekomen.

Risico inschatting

De 131 aandachtslocaties zijn indicatief en alleen gebaseerd op bestaande informatie. Dat betekent dus dat niet voor alle locaties geldt dat er ook daadwerkelijk sprake is van PFAS vervuiling. In dit historisch onderzoek wordt voor de 131 locaties onderzocht welke bedrijfsmatige activiteiten daar in het verleden precies hebben plaatsgevonden en waarbij poly- en perfluoralkylstoffen zijn toegepast. Zo kan een risico inschatting gemaakt worden: zijn hierbij ook mogelijk PFAS in de bodem terechtgekomen? Adviesbureau Tauw voert het onderzoek uit voor de RUD Zeeland.

Volgende fase

De kennis die wordt opgedaan met dit onderzoek vormt de input voor een volgende fase: een gericht bodemonderzoek op die locaties waar het zeer aannemelijk is dat sprake is van PFAS-vervuiling. Na een bodemonderzoek wordt onderzocht of en in welke mate er mogelijk sprake is van risico’s en of het moet worden opgeruimd of opgelost.

Meer informatie is te vinden via zeeland.nl/milieu/pfas.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Nieuws

Openbare AB vergadering 1 juli RUD Zeeland
14 juni 2024 Verder lezen
Nieuws
Geluidsoverlast door knalapparaten op het land
13 juni 2024 Verder lezen
Nieuws
Visitatierapport RUD Zeeland
12 juni 2024 Verder lezen
Nieuws
Toren Sint-Baafskerk Aardenburg gerestaureerd mét aandacht voor beschermde diersoorten
30 mei 2024 Verder lezen
Nieuws
Zwemmen in open water: waar moet je rekening mee houden?
01 mei 2024 Verder lezen
Nieuws
Succesvolle informatieavond robuuste RUD
15 april 2024 Verder lezen
Nieuws
Gerrit van Hofwegen van start als interim-directeur RUD Zeeland
12 maart 2024 Verder lezen
Nieuws
Nieuws van onze voorzitter: RUD Zeeland krijgt interim-directeur
05 maart 2024 Verder lezen
Nieuws
Directeur Anton van Leeuwen neemt afscheid van RUD Zeeland
01 februari 2024 Verder lezen
Nieuws
Visitatiecommissie op bezoek bij RUD Zeeland
31 januari 2024 Verder lezen
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland