Integrale controle bij bedrijven in Terneuzen

23 maart 2023

Donderdag 23 maart 2023 controleerden wij samen met toezichthouders van de gemeente en Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), onder begeleiding van de politie, op wet- en regelgeving bij bedrijven op bedrijventerrein Handelspoort in Terneuzen. Bij vier bedrijven stelden de toezichthouders kleine overtredingen vast.

Wij vinden het belangrijk om deze integrale controles te houden. Het doel is om met onze partners (gemeente en VRZ) als één overheid naar buiten te treden en te controleren of bedrijven voldoen aan de wet- en regelgeving die voor hen geldt. Daarnaast is het doel om onveilige en onrechtmatige situaties en problemen op bedrijventerreinen te voorkomen. Ook willen we een duidelijk signaal afgeven aan ondernemers en inwoners dat ze zich aan de regels moeten houden en dat we overtredingen niet toestaan.

Handhaving

De verschillende deelnemende partijen van de controle schrijven als dat nodig is, de eigenaren van de bedrijven aan om naleving van wet- en regelgeving af te dwingen. Dat kan door het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Hiermee verplicht de gemeente, RUD of VRZ de eigenaren om iets te doen of juist te laten. Geeft de eigenaar niet op tijd gevolg aan de last, dan moet de eigenaar een bedrag betalen.

Melden helpt!

Naast de overheid is er ook een rol voor inwoners en ondernemers om te zorgen voor een veilige leefomgeving. Ziet u een verdachte situatie of heeft u vermoedens van criminele activiteiten, meld dit bij de politie, via tel 0900 8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem, tel 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Nieuws

Geluidsoverlast door knalapparaten op het land
01 juni 2023 Verder lezen
Resultaten eerste inventariserende controleweek
23 mei 2023 Verder lezen
Een melding doen over uw leefomgeving wordt nog beter
17 mei 2023 Verder lezen
Dit is waarom we de kwaliteit van zwemwater controleren
08 mei 2023 Verder lezen
Chemische geur door uitrijden mest
17 april 2023 Verder lezen
Waar moet uw bedrijf aan voldoen?
03 april 2023 Verder lezen
Inspecteurs massaal op pad voor controleweek
13 maart 2023 Verder lezen
Stage lopen? RUD Zeeland is erkend leerbedrijf
02 maart 2023 Verder lezen
Trekvogels beschermen in natuurgebieden
17 februari 2023 Verder lezen
Natuur
Het jachtseizoen is weer in volle gang
05 oktober 2022 Verder lezen
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland