Verkenning samenwerking GGD Zeeland, RUD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland

28 januari 2022

RUD Zeeland, Veiligheidsregio Zeeland en GGD Zeeland gaan op onderdelen meer samenwerken, groeien verder naar elkaar toe en trekken vaker samen op. Dat is het meeste kansrijke scenario voor de samenwerking tussen de drie gemeenschappelijke Zeeuwse regelingen, volgens het eindrapport van adviesbureau Berenschot.

De gemeenschappelijke regelingen RUD Zeeland, GGD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) werken vanuit een overkoepelende doelstelling in de provincie Zeeland. Ze zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven en organisaties in onze provincie gezond, schoon en veilig kunnen leven en functioneren. Eind 2019 hebben de betrokken Algemeen Besturen, het college van Gedeputeerde Staten van provincie Zeeland en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Scheldestromen de bestuurlijke opdracht voor een verkenning van de samenwerking tussen de drie gemeenschappelijke regelingen gegeven. De verkenning is tussen november 2020 en juni 2021 uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Berenschot. Het eindrapport is aan de drie Algemeen Besturen van de drie gemeenschappelijke regelingen aangeboden en inmiddels gepubliceerd. Aan hen wordt de vervolgaanpak naar verwachting halverwege dit jaar aangeboden.

Om het volledige eindrapport te raadplegen, klik hier:

Rapport Berenschot

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Nieuws

Geluidsoverlast door knalapparaten op het land
01 juni 2023 Verder lezen
Resultaten eerste inventariserende controleweek
23 mei 2023 Verder lezen
Een melding doen over uw leefomgeving wordt nog beter
17 mei 2023 Verder lezen
Dit is waarom we de kwaliteit van zwemwater controleren
08 mei 2023 Verder lezen
Chemische geur door uitrijden mest
17 april 2023 Verder lezen
Waar moet uw bedrijf aan voldoen?
03 april 2023 Verder lezen
Integrale controle bij bedrijven in Terneuzen
23 maart 2023 Verder lezen
Inspecteurs massaal op pad voor controleweek
13 maart 2023 Verder lezen
Stage lopen? RUD Zeeland is erkend leerbedrijf
02 maart 2023 Verder lezen
Trekvogels beschermen in natuurgebieden
17 februari 2023 Verder lezen
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland