Verkenning samenwerking GGD Zeeland, RUD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland

28 januari 2022

RUD Zeeland, Veiligheidsregio Zeeland en GGD Zeeland gaan op onderdelen meer samenwerken, groeien verder naar elkaar toe en trekken vaker samen op. Dat is het meeste kansrijke scenario voor de samenwerking tussen de drie gemeenschappelijke Zeeuwse regelingen, volgens het eindrapport van adviesbureau Berenschot.

De gemeenschappelijke regelingen RUD Zeeland, GGD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) werken vanuit een overkoepelende doelstelling in de provincie Zeeland. Ze zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven en organisaties in onze provincie gezond, schoon en veilig kunnen leven en functioneren. Eind 2019 hebben de betrokken Algemeen Besturen, het college van Gedeputeerde Staten van provincie Zeeland en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Scheldestromen de bestuurlijke opdracht voor een verkenning van de samenwerking tussen de drie gemeenschappelijke regelingen gegeven. De verkenning is tussen november 2020 en juni 2021 uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Berenschot. Het eindrapport is aan de drie Algemeen Besturen van de drie gemeenschappelijke regelingen aangeboden en inmiddels gepubliceerd. Aan hen wordt de vervolgaanpak naar verwachting halverwege dit jaar aangeboden.

Om het volledige eindrapport te raadplegen, klik hier:

Rapport Berenschot

Nieuws

Natuur
Het jachtseizoen is weer in volle gang
05 oktober 2022 Verder lezen
Welke milieumelding hoort waar?
26 juli 2022 Verder lezen
Jamy Rockx: specialist geluid RUD Zeeland
15 juli 2022 Verder lezen
Wat is thermisch gereinigde grond (TGG)?
17 juni 2022 Verder lezen
Controle zwemwater
13 juni 2022 Verder lezen
Twee drones voor uitvoering controles
27 mei 2022 Verder lezen
Chemische geur door uitrijden mest
08 maart 2022 Verder lezen
Externe controleurs informatieplicht dankzij rijkssteun
10 februari 2022 Verder lezen
Nieuwe website RUD Zeeland
16 december 2021 Verder lezen
Energiebesparende maatregelen voor Zeeuwse ondernemers
06 december 2021 Verder lezen
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland