Het jachtseizoen is begonnen, behalve voor het konijn

Nieuws
10 oktober 2023

het jachtseizoen is weer begonnen. Er mag op verschillende dieren worden gejaagd. Voor de jacht gelden verschillende regels. Die zijn onder andere afhankelijk van het seizoen, het dier en de schade die door dieren wordt aangericht. Ook dit jaar wordt er niet gejaagd op het konijn.

Wie wil jagen, moet volgens de Wet natuurbescherming bevoegd zijn om dat te mogen doen. Daar is een jachtakte of valkeniersakte voor nodig. Op deze dieren mag worden gejaagd:

  • Wilde eend – in de periode van 15 augustus tot en met 31 januari.
  • Houtduif – in de periode van 15 oktober tot en met 31 januari (het hele jaar bij schade).
  • Fazant (haan) – in de periode van 15 oktober tot en met 31 januari.
  • Fazant (hen) – in de periode van 15 oktober tot en met 31 december.
  • Haas – in de periode van 15 oktober tot en met 31 december.

Dalende konijnenpopulatie
Dit geldt in de normale situatie. Bij extreem weer kunnen Gedeputeerde Staten van Zeeland de jacht (tijdelijk) sluiten. Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft vorig jaar besloten dat in het jachtseizoen 2022/2023 niet op konijnen mag worden gejaagd. Dit geldt voor alle provincies. De reden is de dalende konijnenpopulatie. Wel is het mogelijk om de knaagdieren bij schade te bestrijden.

Schadebestrijding
Naast jacht mag namelijk ook bestrijding plaatsvinden, vanwege veiligheid of schade. Zo kunnen ganzen schade aanrichten aan grasland. Als diersoorten voor schade zorgen, kunnen er vrijstellingen en/of ontheffingen onder voorwaarden verleend worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het voorkomen van landbouwschade, schade aan de natuur en de bescherming van de openbare veiligheid en volksgezondheid. Wij zien er op toe dat dit op de juiste manier gebeurt. Vrijstellingen en/of ontheffingen staan in de provinciale Omgevingsverordening Zeeland 2018.

Taken van RUD Zeeland
Onze inspecteurs controleren de jacht, beheer en schadebestrijding. Dit doen wij in de hele provincie Zeeland. Bij de controles gaan onze inspecteurs na of mensen zich houden aan de Wet natuurbescherming of de gestelde voorwaarden die gelden voor de ontheffing en/of vrijstelling. Als iemand zich niet aan de regels houdt, kunnen wij bestuurs- en/of strafrechtelijk optreden.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Nieuws

Nieuws
Actiedag in twee natuurgebieden, dit zijn de resultaten
23 augustus 2023 Verder lezen
Nieuws
Stankoverlast op Noord-Beveland
15 augustus 2023 Verder lezen
Nieuws
Geuroverlast door brand in Willebroek (BE)
14 augustus 2023 Verder lezen
Nieuws
Zwemwater veilig? Dan moet je toch nog goed opletten
25 juli 2023 Verder lezen
Nieuws
Hoe wordt geluid bij evenementen geregeld?
03 juli 2023 Verder lezen
Nieuws
We publiceren steeds meer informatie online
28 juni 2023 Verder lezen
Nieuws
Waarschuwingsborden voor Japanse kruiskwal in Veerse Meer
21 juni 2023 Verder lezen
Nieuws
Grote handhavingsactie in beschermd natuurgebied
07 juni 2023 Verder lezen
Nieuws
Geluidsoverlast door knalapparaten op het land
01 juni 2023 Verder lezen
Nieuws
Resultaten eerste inventariserende controleweek
23 mei 2023 Verder lezen
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland