Integrale controle bij bedrijven in Terneuzen

Nieuws
23 maart 2023

Donderdag 23 maart 2023 controleerden wij samen met toezichthouders van de gemeente en Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), onder begeleiding van de politie, op wet- en regelgeving bij bedrijven op bedrijventerrein Handelspoort in Terneuzen. Bij vier bedrijven stelden de toezichthouders kleine overtredingen vast.

Wij vinden het belangrijk om deze integrale controles te houden. Het doel is om met onze partners (gemeente en VRZ) als één overheid naar buiten te treden en te controleren of bedrijven voldoen aan de wet- en regelgeving die voor hen geldt. Daarnaast is het doel om onveilige en onrechtmatige situaties en problemen op bedrijventerreinen te voorkomen. Ook willen we een duidelijk signaal afgeven aan ondernemers en inwoners dat ze zich aan de regels moeten houden en dat we overtredingen niet toestaan.

Handhaving

De verschillende deelnemende partijen van de controle schrijven als dat nodig is, de eigenaren van de bedrijven aan om naleving van wet- en regelgeving af te dwingen. Dat kan door het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Hiermee verplicht de gemeente, RUD of VRZ de eigenaren om iets te doen of juist te laten. Geeft de eigenaar niet op tijd gevolg aan de last, dan moet de eigenaar een bedrag betalen.

Melden helpt!

Naast de overheid is er ook een rol voor inwoners en ondernemers om te zorgen voor een veilige leefomgeving. Ziet u een verdachte situatie of heeft u vermoedens van criminele activiteiten, meld dit bij de politie, via tel 0900 8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem, tel 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Nieuws

Nieuws
Actiedag in twee natuurgebieden, dit zijn de resultaten
23 augustus 2023 Verder lezen
Nieuws
Stankoverlast op Noord-Beveland
15 augustus 2023 Verder lezen
Nieuws
Geuroverlast door brand in Willebroek (BE)
14 augustus 2023 Verder lezen
Nieuws
Zwemwater veilig? Dan moet je toch nog goed opletten
25 juli 2023 Verder lezen
Nieuws
Hoe wordt geluid bij evenementen geregeld?
03 juli 2023 Verder lezen
Nieuws
We publiceren steeds meer informatie online
28 juni 2023 Verder lezen
Nieuws
Waarschuwingsborden voor Japanse kruiskwal in Veerse Meer
21 juni 2023 Verder lezen
Nieuws
Grote handhavingsactie in beschermd natuurgebied
07 juni 2023 Verder lezen
Nieuws
Geluidsoverlast door knalapparaten op het land
01 juni 2023 Verder lezen
Nieuws
Resultaten eerste inventariserende controleweek
23 mei 2023 Verder lezen
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland