Integrale controle bij bedrijven in Terneuzen

Nieuws
23 maart 2023

Donderdag 23 maart 2023 controleerden wij samen met toezichthouders van de gemeente en Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), onder begeleiding van de politie, op wet- en regelgeving bij bedrijven op bedrijventerrein Handelspoort in Terneuzen. Bij vier bedrijven stelden de toezichthouders kleine overtredingen vast.

Wij vinden het belangrijk om deze integrale controles te houden. Het doel is om met onze partners (gemeente en VRZ) als één overheid naar buiten te treden en te controleren of bedrijven voldoen aan de wet- en regelgeving die voor hen geldt. Daarnaast is het doel om onveilige en onrechtmatige situaties en problemen op bedrijventerreinen te voorkomen. Ook willen we een duidelijk signaal afgeven aan ondernemers en inwoners dat ze zich aan de regels moeten houden en dat we overtredingen niet toestaan.

Handhaving

De verschillende deelnemende partijen van de controle schrijven als dat nodig is, de eigenaren van de bedrijven aan om naleving van wet- en regelgeving af te dwingen. Dat kan door het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Hiermee verplicht de gemeente, RUD of VRZ de eigenaren om iets te doen of juist te laten. Geeft de eigenaar niet op tijd gevolg aan de last, dan moet de eigenaar een bedrag betalen.

Melden helpt!

Naast de overheid is er ook een rol voor inwoners en ondernemers om te zorgen voor een veilige leefomgeving. Ziet u een verdachte situatie of heeft u vermoedens van criminele activiteiten, meld dit bij de politie, via tel 0900 8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem, tel 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Nieuws

Nieuws
Geluidsoverlast door knalapparaten op het land
13 juni 2024 Verder lezen
Nieuws
Visitatierapport RUD Zeeland
12 juni 2024 Verder lezen
Nieuws
Toren Sint-Baafskerk Aardenburg gerestaureerd mét aandacht voor beschermde diersoorten
30 mei 2024 Verder lezen
Nieuws
Zwemmen in open water: waar moet je rekening mee houden?
01 mei 2024 Verder lezen
Nieuws
Succesvolle informatieavond robuuste RUD
15 april 2024 Verder lezen
Nieuws
Gerrit van Hofwegen van start als interim-directeur RUD Zeeland
12 maart 2024 Verder lezen
Nieuws
Nieuws van onze voorzitter: RUD Zeeland krijgt interim-directeur
05 maart 2024 Verder lezen
Nieuws
Directeur Anton van Leeuwen neemt afscheid van RUD Zeeland
01 februari 2024 Verder lezen
Nieuws
Visitatiecommissie op bezoek bij RUD Zeeland
31 januari 2024 Verder lezen
Jubileum, Nieuws
Dit is waarom groene handhavers in Zeeland zo belangrijk zijn
16 januari 2024 Verder lezen
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland