Grote handhavingsactie in beschermd natuurgebied

Nieuws
07 juni 2023

We zetten ons als RUD Zeeland in voor beschermde dieren en planten in het hele Deltagebied. Tijdens het pinksterweekend werkten we mee aan een grote handhavingsactie rondom de Natura 2000-gebieden Grevelingen, Biesbosch, Oude Maas, Hollands Diep, Haringvliet en Krammer-Volkerak.

Het werkgebied van de groene inspecteurs gaat over provinciegrenzen heen. Het Deltagebied loopt namelijk grofweg van het West-Zeeuws-Vlaamse natuurgebied het Zwin tot Hoek van Holland en landinwaarts tot en met de Biesbosch. Dit is allemaal Natura 2000-gebied. Dit zijn gebieden met kwetsbare planten en diersoorten, die internationaal beschermd zijn.

Handhavingsweekend

Er zijn daarom regels voor recreanten en andere gebruikers van de natuurgebieden. Veel partijen werken in het gebied samen om te controleren of mensen zich aan de regels houden. In de praktijk worden die namelijk vaak overtreden. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hield een groot handhavingsweekend waaraan verschillende organisaties mee werkten.

Naast RUD Zeeland sloten ook Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, politie, Sportvisserij Zuidwest Nederland en omgevingsdienst Brabant Noord (SsiB) aan. Tijdens het pinksterweekend op 27 en 28 mei begon ook het roofvisseizoen en werd er veel drukte verwacht.

Ruim vijfhonderd controles

In totaal werden er 505 controles uitgevoerd. Daarbij werden 44 waarschuwingen gegeven en zijn er 41 processen-verbaal opgemaakt. Bekeuringen werden gegeven voor bijvoorbeeld vissen zonder vergunning, het bezitten van een kruisnet, te hard varen of varen zonder vaarbewijs. Een snel vaartuig werd in beslag genomen, in overleg met de Officier van Justitie. De eigenaar was voor de derde keer gecontroleerd zonder vaarbewijs. 

Er werd ook gecontroleerd in de afgesloten natuurgebieden. Er zijn binnen het Natura 2000-gebied plaatsen die extra bescherming nodig hebben. Dat zijn de TBB-gebieden, die vallen onder het toegangsbeperkingsbesluit (TBB). Daar leven bijvoorbeeld dieren die gebaat zijn bij rust.

Uitleg geven

Er werden niet alleen bekeuringen uitgedeeld en waarschuwingen gegeven tijdens het handhavingsweekend. Aan recreanten, sportvissers en andere gebruikers van het gebied werd uitleg gegeven over de regels en er werden vragen beantwoord.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Nieuws

Nieuws
Directeur Anton van Leeuwen neemt afscheid van RUD Zeeland
01 februari 2024 Verder lezen
Nieuws
Visitatiecommissie op bezoek bij RUD Zeeland
31 januari 2024 Verder lezen
Jubileum, Nieuws
Dit is waarom groene handhavers in Zeeland zo belangrijk zijn
16 januari 2024 Verder lezen
Jubileum, Nieuws
RUD Zeeland 10 jaar!
02 januari 2024 Verder lezen
Jubileum, Nieuws
Ankie Smit nieuwe voorzitter RUD Zeeland
07 december 2023 Verder lezen
Nieuws
Het jachtseizoen is begonnen, behalve voor het konijn
10 oktober 2023 Verder lezen
Nieuws
Actiedag in twee natuurgebieden, dit zijn de resultaten
23 augustus 2023 Verder lezen
Nieuws
Stankoverlast op Noord-Beveland
15 augustus 2023 Verder lezen
Nieuws
Geuroverlast door brand in Willebroek (BE)
14 augustus 2023 Verder lezen
Nieuws
Zwemwater veilig? Dan moet je toch nog goed opletten
25 juli 2023 Verder lezen
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland