Toren Sint-Baafskerk Aardenburg gerestaureerd mét aandacht voor beschermde diersoorten

Nieuws
30 mei 2024

De prachtig gerestaureerde toren van de Sint-Baafskerk in Aardenburg is inmiddels weer open voor bezoekers. Ze torent vertrouwd en trots boven de stad uit. Het resultaat mag er zijn! Het proces duurde wel wat langer dan voorzien. Dat had een goede reden. Nestelende vogels in de kerk werden namelijk gespot bij de start van de werkzaamheden. Het zorgde voor een tijdelijke stillegging. In de restauratie was er vanaf dat moment ook volop aandacht voor de beschermde vogel- en vleermuissoorten.
Hoe? Lees hieronder hoe de verschillende partijen dit samen aanpakten!

Broedende vogels tijdens opbouw steiger
In 2023 stond de restauratie van de toren van de Sint-Baafskerk in Aardenburg op de planning. Bouwgroep Peters voerde de werkzaamheden in opdracht van Stichting Monumentenbezit uit. Om goed en veilig te kunnen werken startte men in april 2023 met de opbouw van een steiger. Een paar weken later ontving RUD Zeeland een melding over nestelende vogels in de toren. De werkzaamheden zouden het broeden mogelijk verstoren.

De rol van RUD Zeeland
Eén van de taken van RUD Zeeland is erop toezien dat er goed wordt omgegaan met onze natuur. Het is in Nederland bij wet verboden in het wild levende vogels opzettelijk te verstoren en nesten of nesten in aanbouw te vernielen of te beschadigen. Daarom gaan de inspecteurs van RUD Zeeland bij dit soort meldingen langs voor een controlebezoek. Tijdens die inspectie constateerden we, onder andere met behulp van een drone, dat er sprake was van nestelende kauwen. Hierop werd de opbouw van de steiger stilgelegd en ecologisch onderzoek was noodzakelijk. Dit onderzoek wees uit dat er naast de kauwen ook een paartje torenvalken aan het broeden was.

Verbeteringen
Om te voldoen aan de wet werden de restauratiewerkzaamheden pas na het broedseizoen hervat. De betrokken ecoloog gaf in zijn verslag aanvullende suggesties om de kerktoren ook aantrekkelijk te maken voor vleermuizen en andere vogelsoorten. Op vrijwillige basis bracht Bouwgroep Peters een aantal verbeteringen aan. Een aangebrachte richel bij de broedplaats van de torenvalk zorgt er vanaf nu voor dat de jongen minder snel uit het nest vallen. Daarnaast werd de toren voorzien van zes nestkasten voor de huismus, vier nestkasten voor de gierzwaluw en vier vleermuiskasten.

Steeds meer renovaties zijn natuurinclusief
Het is goed om te zien dat Bouwgroep Peters in samenspraak met Stichting Monumentenbezit bereid was een extra stap te zetten richting natuurinclusief renoveren. Dit houdt in dat bij renovatieprojecten niet alleen aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de gebouwde omgeving. Maar ook aan het bevorderen van de biodiversiteit en het integreren van natuurlijke elementen. Hier is in Nederland gelukkig steeds vaker aandacht voor. Het draagt bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving.
Precies waar RUD Zeeland zich met alle deelnemers graag hard voor maakt.

Nieuws

Nieuws
Geluidsoverlast door knalapparaten op het land
13 juni 2024 Verder lezen
Nieuws
Visitatierapport RUD Zeeland
12 juni 2024 Verder lezen
Nieuws
Zwemmen in open water: waar moet je rekening mee houden?
01 mei 2024 Verder lezen
Nieuws
Succesvolle informatieavond robuuste RUD
15 april 2024 Verder lezen
Nieuws
Gerrit van Hofwegen van start als interim-directeur RUD Zeeland
12 maart 2024 Verder lezen
Nieuws
Nieuws van onze voorzitter: RUD Zeeland krijgt interim-directeur
05 maart 2024 Verder lezen
Nieuws
Directeur Anton van Leeuwen neemt afscheid van RUD Zeeland
01 februari 2024 Verder lezen
Nieuws
Visitatiecommissie op bezoek bij RUD Zeeland
31 januari 2024 Verder lezen
Jubileum, Nieuws
Dit is waarom groene handhavers in Zeeland zo belangrijk zijn
16 januari 2024 Verder lezen
Jubileum, Nieuws
RUD Zeeland 10 jaar!
02 januari 2024 Verder lezen
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland