Trekvogels beschermen in natuurgebieden

Nieuws
17 februari 2023

Het is een prachtig plaatje, talloze trekvogels die neerstrijken in natuurgebieden. En het is belangrijk dat ze dat blijven doen. Huibert Polak, inspecteur groen bij RUD Zeeland, werkt daar aan mee. ,,We beschermen alles wat met de natuur te maken heeft.”

RUD Zeeland ziet er op toe dat er goed omgegaan wordt met de natuur. Eén van de manieren om dat te bereiken is gebiedsbescherming. Zo wordt er toezicht gehouden en gehandhaafd in de beschermde Natura 2000-gebieden. Dit zijn gebieden met kwetsbare planten en diersoorten, die internationaal beschermd zijn.

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn er plaatsen, zoals slikken, zandplaten en schorren, die extra bescherming nodig hebben. Dat zijn TBB-gebieden, oftewel gebieden die vallen onder het toegangsbeperkingsbesluit (TBB). ,,Die gebieden zijn aangewezen door de minister”, legt Huibert uit. De maatregelen zorgen ervoor dat bijvoorbeeld de rust voor foeragerende vogels gegarandeerd is.

Elke winter strijken er op verschillende plaatsen ook trekvogels neer, die een veilige plek vinden in de beschermde delen van natuurgebieden. Vissers of recreanten die in de beschermde gebieden komen, worden daar door de inspecteurs op aangesproken en krijgen uitleg. 

Samenwerken

In de Deltawateren wordt er actief samengewerkt. RUD Zeeland en de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) houden samen in de gaten of activiteiten in de natuurgebieden niet in strijd zijn met de wet- en regelgeving. ,,We hebben gezamenlijke diensten en een eigen boot”, vertelt Huibert. ,,Ik vaar voornamelijk en ben voor negentig procent van de tijd op de boot te vinden.”

RUD-inspecteur Huibert Polak en Bas de Bruin van OZHZ werden onlangs door Rijkswaterstaat geïnterviewd tijdens een patrouille door het Haringvliet.

Patrouilleboot Sterna.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Nieuws

Nieuws
Actiedag in twee natuurgebieden, dit zijn de resultaten
23 augustus 2023 Verder lezen
Nieuws
Stankoverlast op Noord-Beveland
15 augustus 2023 Verder lezen
Nieuws
Geuroverlast door brand in Willebroek (BE)
14 augustus 2023 Verder lezen
Nieuws
Zwemwater veilig? Dan moet je toch nog goed opletten
25 juli 2023 Verder lezen
Nieuws
Hoe wordt geluid bij evenementen geregeld?
03 juli 2023 Verder lezen
Nieuws
We publiceren steeds meer informatie online
28 juni 2023 Verder lezen
Nieuws
Waarschuwingsborden voor Japanse kruiskwal in Veerse Meer
21 juni 2023 Verder lezen
Nieuws
Grote handhavingsactie in beschermd natuurgebied
07 juni 2023 Verder lezen
Nieuws
Geluidsoverlast door knalapparaten op het land
01 juni 2023 Verder lezen
Nieuws
Resultaten eerste inventariserende controleweek
23 mei 2023 Verder lezen
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland