Verkenning samenwerking GGD Zeeland, RUD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland

Nieuws
28 januari 2022

RUD Zeeland, Veiligheidsregio Zeeland en GGD Zeeland gaan op onderdelen meer samenwerken, groeien verder naar elkaar toe en trekken vaker samen op. Dat is het meeste kansrijke scenario voor de samenwerking tussen de drie gemeenschappelijke Zeeuwse regelingen, volgens het eindrapport van adviesbureau Berenschot.

De gemeenschappelijke regelingen RUD Zeeland, GGD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) werken vanuit een overkoepelende doelstelling in de provincie Zeeland. Ze zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven en organisaties in onze provincie gezond, schoon en veilig kunnen leven en functioneren. Eind 2019 hebben de betrokken Algemeen Besturen, het college van Gedeputeerde Staten van provincie Zeeland en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Scheldestromen de bestuurlijke opdracht voor een verkenning van de samenwerking tussen de drie gemeenschappelijke regelingen gegeven. De verkenning is tussen november 2020 en juni 2021 uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Berenschot. Het eindrapport is aan de drie Algemeen Besturen van de drie gemeenschappelijke regelingen aangeboden en inmiddels gepubliceerd. Aan hen wordt de vervolgaanpak naar verwachting halverwege dit jaar aangeboden.

Om het volledige eindrapport te raadplegen, klik hier:

Rapport Berenschot

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Nieuws

Nieuws
Geluidsoverlast door knalapparaten op het land
13 juni 2024 Verder lezen
Nieuws
Visitatierapport RUD Zeeland
12 juni 2024 Verder lezen
Nieuws
Toren Sint-Baafskerk Aardenburg gerestaureerd mét aandacht voor beschermde diersoorten
30 mei 2024 Verder lezen
Nieuws
Zwemmen in open water: waar moet je rekening mee houden?
01 mei 2024 Verder lezen
Nieuws
Succesvolle informatieavond robuuste RUD
15 april 2024 Verder lezen
Nieuws
Gerrit van Hofwegen van start als interim-directeur RUD Zeeland
12 maart 2024 Verder lezen
Nieuws
Nieuws van onze voorzitter: RUD Zeeland krijgt interim-directeur
05 maart 2024 Verder lezen
Nieuws
Directeur Anton van Leeuwen neemt afscheid van RUD Zeeland
01 februari 2024 Verder lezen
Nieuws
Visitatiecommissie op bezoek bij RUD Zeeland
31 januari 2024 Verder lezen
Jubileum, Nieuws
Dit is waarom groene handhavers in Zeeland zo belangrijk zijn
16 januari 2024 Verder lezen
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland