We publiceren steeds meer informatie online

Nieuws
28 juni 2023

Er wordt steeds meer gepubliceerd op onze website. Lopende besluiten zijn vanaf nu in te zien en er kan een verzoek worden ingediend om overheidsinformatie op te vragen.

We maken als RUD Zeeland al veel informatie openbaar, zoals door de provincie verleende vergunningen, vergaderstukken en verslagen van het algemeen bestuur. Door nieuwe wetten worden we steeds transparanter.

Wet elektronische publicaties (WEP)

De Wet elektronische publicaties (WEP) is vanaf 1 juli 2023 van kracht. De wet houdt in dat wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen of kennisgevingen van besluiten, digitaal te bekijken zijn. Voor RUD Zeeland gaat het om de lopende vergunningprocedures waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Het doel is om mensen te informeren over besluiten die invloed hebben op hun leefomgeving.  Voor informatie over lopende vergunningprocedures door de gemeente Reimerswaal, Sluis, Terneuzen, Veere en Vlissingen wordt verwezen naar de gemeentelijke website en de daarop vermelde contactgegevens.

Woo-verzoek

Het doel van de Wet open overheid (Woo) is een meer transparante overheid. Er moet meer online gepubliceerd worden, al voordat er om bepaalde informatie gevraagd wordt. De wet vervangt sinds mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Voorheen kon er een Wob-verzoek worden ingediend, nu heet dit een Woo-verzoek. De Woo-verzoeken gaan over taken die wij uitvoeren voor onze deelnemers. Bij de contactgegevens is voortaan te vinden hoe een Woo-verzoek kan worden ingediend. De Woo-verzoeken die over ons als organisatie worden ingediend, zijn ook op onze website te vinden. Waar precies, wordt nog nader bepaald. 

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Nieuws

Nieuws
Succesvolle informatieavond robuuste RUD
15 april 2024 Verder lezen
Nieuws
Gerrit van Hofwegen van start als interim-directeur RUD Zeeland
12 maart 2024 Verder lezen
Nieuws
Nieuws van onze voorzitter: RUD Zeeland krijgt interim-directeur
05 maart 2024 Verder lezen
Nieuws
Directeur Anton van Leeuwen neemt afscheid van RUD Zeeland
01 februari 2024 Verder lezen
Nieuws
Visitatiecommissie op bezoek bij RUD Zeeland
31 januari 2024 Verder lezen
Jubileum, Nieuws
Dit is waarom groene handhavers in Zeeland zo belangrijk zijn
16 januari 2024 Verder lezen
Jubileum, Nieuws
RUD Zeeland 10 jaar!
02 januari 2024 Verder lezen
Jubileum, Nieuws
Ankie Smit nieuwe voorzitter RUD Zeeland
07 december 2023 Verder lezen
Nieuws
Het jachtseizoen is begonnen, behalve voor het konijn
10 oktober 2023 Verder lezen
Nieuws
Actiedag in twee natuurgebieden, dit zijn de resultaten
23 augustus 2023 Verder lezen
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland