Welke milieumelding hoort waar?

Nieuws
26 juli 2022

Bij RUD Zeeland kunnen inwoners terecht met klachten over milieuoverlast (het meest) veroorzaakt door bedrijven of bedrijvigheid. We merken dat het niet altijd even duidelijk is waar welke melding thuishoort. Het overzicht hieronder geeft helderheid!

RUD Zeeland

 • behandelt overlast veroorzaakt door bedrijven of industrieterreinen. Dit kan geur-, geluid-, stof, licht- of trillinghinder, bodem- of luchtverontreiniging zijn
 • dat geldt ook voor milieuschade veroorzaakt door een incident
 • overlast in het buitengebied/natuurgebieden, zoals stropen en illegale houtkap

De milieuklachtenlijn is 24/7 bereikbaar via tel. 0118 – 41 23 23. Digitaal melden kan natuurlijk ook. Dat doet u online via het formulier melding overlast.

DCMR Milieudienst Rijnmond

 • DCMR Milieudienst Rijnmond gaat ook over milieuoverlast. Denk hierbij aan geluid, stof of geur van grote industriële bedrijven. Op de website van DCMR staat voor welke bedrijven in Zeeland zij aan de lat staan. Ze zijn telefonisch bereikbaar via tel. 0888 – 333 555.

Gemeente

Als er sprake is van:

 • geluidsoverlast van een knalapparaat op een akker
 • hondenpoep, zwerfvuil en ongedierte
 • ophalen van huisvuil en groenonderhoud
 • overlast van een (particuliere) open haard, allesbrander, houtkachel of vuurkorf
 • sluitingstijden van horeca
 • parkeerproblemen
 • overlast bij bouw- en sloopwerkzaamheden
 • een illegaal bedrijf in een woonhuis (betreft meestal het bestemmingsplan)
 • overlast van particulieren/buren (niet zijnde een bedrijf)

Dan kunt u bij de gemeente terecht. Veel gemeenten gebruiken voor deze meldingen de apps ‘BuitenBeter’ en/of ‘Fixi’. Ga bij uw gemeente na of het mogelijk is deze app te gebruiken.

Politie

Zij komen in actie als het gaat om:

 • openbare orde en overlast van hangjongeren
 • overlast bij afsteken van vuurwerk door particulieren
 • eerste aanspreekpunt voor drugsdumpingen, chemisch (drugs)afval in jerrycans of vaten

Zij zijn telefonisch bereikbaar via tel. 0900 – 8844.

Overige meldingen

 • (extreme) hinder bij het uitrijden van mest of verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen?

Bel dan de NVWA via tel. 0900 – 0388

 • verkeerslawaai of uitlaatgassen:

Bel de wegbeheerder. Dit is de gemeente, het waterschap, provincie of Rijkswaterstaat. Dit staat op de wegbeheerderskaart op Rijkswaterstaat.nl

 • verontreiniging van oppervlaktewater?

Bel het waterschap of, bij grotere wateren, Rijkswaterstaat (meldpuntwater.nl)

 • Weet u iets over een criminele (milieu gerelateerde) activiteit (denk aan drugslabs/-dumpingen)?

Bel dan met de politie op tel. 0900 – 8844

Wilt u anoniem blijven? Meld het via Meld Misdaad

Anoniem: www.meldmisdaadanoniem.nl of tel. 0800 – 7000

Graag melden

Bij twijfel ontvangen we een melding liever wél dan niet. Soms ligt de afhandeling bij verschillende partijen, afhankelijk van de oorzaak. Denk daarbij aan geurhinder van een ’chemische lucht’ uit het riool

Anoniem

Wordt de klacht anoniem ingediend? Dan nemen we deze klacht alleen risicogericht, dus bij een (dreigende) milieugevaarlijke situatie, in behandeling. Dat betekent in de praktijk dat we het merendeel van de anonieme milieuklachten niet (direct) behandelen.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Nieuws

Nieuws
Succesvolle informatieavond robuuste RUD
15 april 2024 Verder lezen
Nieuws
Gerrit van Hofwegen van start als interim-directeur RUD Zeeland
12 maart 2024 Verder lezen
Nieuws
Nieuws van onze voorzitter: RUD Zeeland krijgt interim-directeur
05 maart 2024 Verder lezen
Nieuws
Directeur Anton van Leeuwen neemt afscheid van RUD Zeeland
01 februari 2024 Verder lezen
Nieuws
Visitatiecommissie op bezoek bij RUD Zeeland
31 januari 2024 Verder lezen
Jubileum, Nieuws
Dit is waarom groene handhavers in Zeeland zo belangrijk zijn
16 januari 2024 Verder lezen
Jubileum, Nieuws
RUD Zeeland 10 jaar!
02 januari 2024 Verder lezen
Jubileum, Nieuws
Ankie Smit nieuwe voorzitter RUD Zeeland
07 december 2023 Verder lezen
Nieuws
Het jachtseizoen is begonnen, behalve voor het konijn
10 oktober 2023 Verder lezen
Nieuws
Actiedag in twee natuurgebieden, dit zijn de resultaten
23 augustus 2023 Verder lezen
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland