Actiedag in twee natuurgebieden, dit zijn de resultaten

Nieuws
23 augustus 2023

De Grevelingen en Oosterschelde kregen onze groene handhavers op bezoek. Afgelopen zaterdag werd er een actiedag gehouden. Dat bleek nodig. Zo werden er schelpdieren geraapt en er werd gerecreëerd op plaatsen waar dat niet mag. Dit zijn de resultaten.

Waar is precies op gecontroleerd?

In de Oosterschelde en Grevelingen werd er gecontroleerd en gehandhaafd op het rapen van schelpdieren. Binnen de beschermde Natura 2000-gebieden zijn er plaatsen die extra bescherming nodig hebben. Die vallen onder het toegangsbeperkingsbesluit (TBB). Daar leven dieren die rust nodig hebben. Ook het rapen van schelpdieren is daar verboden. In de overige gebieden mag een maximum van 10 kilogram schelpdieren geraapt worden. Met name rond de Oosterschelde wordt er gekitesurft op plaatsen waar dat niet mag. Al die zaken hebben een negatieve invloed op de natuur.

Wat zijn de resultaten?

Bij de Oesterdam was het druk op het schor. Er waren schelpdierrapers, pierenstekers en wandelaars. Ook waren twee personen aan het kitesurfen. De inspecteurs keken of de pierenstekers een vergunning hadden en of de kitesurfers niet in verboden gebied waren. Een aantal wandelaars had net de voeten op het schor gezet. Zij werden gewaarschuwd en teruggestuurd. Vijf personen kregen een proces-verbaal, omdat ze zich in TBB-gebied bevonden. Het merendeel van deze personen was schelpdieren aan het verzamelen. Zij kregen een bekeuring.

Ook aan de Grevelingendam werd gecontroleerd. Ondanks bordjes waarop staat dat het schor verboden toegang is, waren er zo’n vijftig mensen. Veel van hen verzamelden schelpdieren. Zij werden gewaarschuwd en gevraagd om de schelpdieren terug te gooien. Ook de eigenaren van veertien fout geparkeerde auto’s die zich op het schor bevonden, kregen een bekeuring. Kort nadat iedereen het schor had verlaten, was het weer opvallend druk met rustende en foeragerende watervogels. Dat is ook precies de bedoeling van het TBB-gebied.

Ging het ook goed?

Op andere plekken ging het wel goed. Bij de Rattekaai mag zeegroente gesneden worden, met een vergunning van de provincie. Daar was iemand bezig, die zijn vergunning aan de inspecteurs liet zien. Bij de Roelshoek werd gecontroleerd op kitesurfen. Daar is de afgelopen tijd al veel gewaarschuwd. Ook de surfscholen werden vooraf geïnformeerd. Tijdens de actiedag werden er geen surfers gezien.

Wat viel op?

Opvallend was dat veel mensen bij de inspecteurs aangaven dat de regels in het gebied voor hen niet duidelijk waren. De inspecteurs gaven uitleg en deelden folders uit met de spelregels van de Oosterschelde. De komende tijd worden soortgelijke acties herhaald.

Waarom een actiedag?

De groene inspecteurs van RUD Zeeland zijn actief in de hele provincie. Sommige gebieden vragen echter meer aandacht. De actiedag wordt mogelijk gemaakt door een specifieke uitkering, oftewel SPUK. Deze uitkering is bedoeld om bepaald beleid van de rijksoverheid uit te voeren. Dit jaar zijn er uren beschikbaar voor handhaving in de drie gebieden waar de provincie Zeeland dat extra nodig vindt.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Nieuws

Nieuws
Stankoverlast op Noord-Beveland
15 augustus 2023 Verder lezen
Nieuws
Geuroverlast door brand in Willebroek (BE)
14 augustus 2023 Verder lezen
Nieuws
Zwemwater veilig? Dan moet je toch nog goed opletten
25 juli 2023 Verder lezen
Nieuws
Hoe wordt geluid bij evenementen geregeld?
03 juli 2023 Verder lezen
Nieuws
We publiceren steeds meer informatie online
28 juni 2023 Verder lezen
Nieuws
Waarschuwingsborden voor Japanse kruiskwal in Veerse Meer
21 juni 2023 Verder lezen
Nieuws
Grote handhavingsactie in beschermd natuurgebied
07 juni 2023 Verder lezen
Nieuws
Geluidsoverlast door knalapparaten op het land
01 juni 2023 Verder lezen
Nieuws
Resultaten eerste inventariserende controleweek
23 mei 2023 Verder lezen
Nieuws
Een melding doen over uw leefomgeving wordt nog beter
17 mei 2023 Verder lezen
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland